Fotografi av Gunilla Leidelöf

Gunilla Leidelöf

Universitetsadjunkt

Presentation

Det finns inget mer spännande än att få vara med om och utmana studenterna på deras läranderesa till blivande fysioterapeuter. Jag brinner för studenternas lärande av såväl generella akademiska som ämnesspecifika kunskaper, färdigheter och förmågor. Detta behöver studenterna för att de ska stå väl rustade när de kommer ut i arbetslivet och ska möta sina egna, kollegors, patienters och hela arbetslivets förväntningar.

Jag drivs också av glädjen att få vidareutveckla de kurser och den verksamhet som jag arbetar inom och har med anledning av detta ett övergripande ansvar för det beteendemedicinska området vid fysioterapeutprogrammet.

Kanske är det min entusiasm, energi och intresse för att studenterna verkligen ska förstå och kunna tillämpa sina kunskaper som har gjort att jag många gånger har fått förfrågan från studenterna om att hålla tal till dem på deras examensceremoni. Det ser jag som ett ärofyllt uppdrag.

Utmärkelser

 • Utmärkt inspiratör 2016
  Studentkåren Consensus årliga pris för goda pedagogiska insatser

Om mig

CV

Universitetsadjunkt
Fysioterapeutprogrammet, LiU
2000-2007, 2013 -

Projektkoordinator
Kvalitetsregistret NRS-light
Region Östergötland
2014

Systemförvaltare för Termer och Begrepp
Landstinget Västernorrland
2012-2013
Process- och projektledare
Strokeprocessen
Opsam Äldre, Örnsköldsvik
Landstinget Västernorrland
2007-2010

Projektarbete
ÖstgötaTerm
Projekt inom Landstinget i Östergötland
2000-2002

Kursledare i LUK-kurs
Centrum för undervisning och lärande, Linköpings universitet
2002

Sjukgymnast
Flertal olika tjänster inom Landstinget i Östergötland.
Slutenvård: ortopeden (US, ViN, Motala), Brännskadeavdelning samt Hand- och Plastikkirurgisk avdelning (US).
Primärvård: (Mjölby)

Utbildningar

 • Beteendemedicinska teorier och modeller, 2018.
 • Magisterexamen i fysioterapi 2016 (men uttagen examen 2022).
 • Förändringskunskap, 2009
 • Ledarskapsutbildning (enligt THE-konceptet, The Human Element), 2008
 • Kandidatexamen i sjukgymnastik, 2007.
 • Ortopedisk Manuell Terapi, steg 2 1995-1996
 • Ortopedisk Manuell Terapi, steg 1 1995
 • Biomekanik, 4p 1994
 • Påbyggnadsutbildning i Sjukgymnastik, 20p 1993
 • Sjukgymnastutbildningen 1985-1987

Uppdrag

 • Ledamot (suppleant) i Institutionsstyrelsen för HMV 2021 –
 • Företräder Fysioterapi i Clinicums samverkansgrupp

Forskning

Undervisning vid Fysioterapeutprogrammet

 • Kursansvar för termin 2
 • Undervisar i termin 1, 2, 3, 5, 6 och valbar kurs på avancerad nivå
 • Föreläsningar, färdighetsundervisning, seminarier, workshops, handledning av basgrupper, mm
 • Tentator vid programmets kurser
 • Beteendemedicin
 • Ortopedi och rörelse- stödjeområdet
 • Pedagogik
 • Träningslära
 • Förbättringskunskap
Fysioterapeutstudenter övar ledundersökning tillsammans med lärare

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

På Fysioterapeutprogrammet lär du dig att undersöka, bedöma och behandla människors rörelsefunktioner. Du lär dig också att arbeta förebyggande och hur du kan hjälpa klienten att ta tillvara sina egna resurser.

Organisation