På fysioterapeutprogrammet (tidigare sjukgymnastprogrammet) lär du dig att undersöka, bedöma och behandla människors rörelsefunktioner. Du får också lära dig att arbeta förebyggande och hur du kan hjälpa patienten att ta tillvara sina egna resurser.

 

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

VT 2024 / Helfart / Linköping

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

VT 2025 / Helfart / Linköping

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

Det här läser du

Tre fysioterapeutstudenter övar uppresning av patient med midjebälte. En lärare tittar på.
Under färdighetsträningar övar studenterna på varandra tillsammans med handledare. Emma Busk Winquist

Ett brett yrkesområde

När du läser till fysioterapeut på Linköpings universitet får du lära dig att undersöka, bedöma och behandla fysiska besvär och beteendemedicinska problem hos människor i alla åldrar. Du får också lära dig att arbeta förebyggande och hjälpa människor till hälsosamma levnadsvanor.

Att arbeta som fysioterapeut är omväxlande och mötet med patienten är det centrala.

Studenter i basgrupp runt ett bord i ett grupprum
Problembearbetning i mindre grupper, basgrupper, är ett centralt lärmoment vid problembaserat lärande Emma Busk Winquist

Problembaserat lärande (PBL)

Vi använder en problembaserad lärandemodell (PBL) – det innebär att du kommer bli en fysioterapeut som är riktigt duktig på att samarbeta, se lösningar och tänka nytt!

Basgruppen är navet i ditt lärande och ihop med dina kurskamrater i gruppen kommer du lära dig genom verklighetstrogna scenarion där ni tar reda på vad ni behöver veta för att ”lösa” ett problem/patientsituation. En handledare finns med för att se till att gruppen kommer framåt, lär sig det den behöver och inte hamnar på sidospår.

Fysioterapeuter från Linköpings universitet är eftertraktade bland arbetsgivare efter examen, just på grund av att de är lösningsorienterade, flexibla och hanterar arbete i grupp väldigt bra.

Programmets upplägg

Ett härligt studentliv

Fysioterapeutnollor och faddrar spelar brännboll i Vallamassivet.
Fysioterapeutnollor och faddrar spelar brännboll under Nolle-P Charlotte Perhammar

Bra sammanhållning på programmet

När du läser till fysioterapeut har du cirka 40 kurskompisar. Mycket av den praktiska undervisningen sker i helklass och parallellt jobbar du även i mindre grupper (basgrupper) där alla snabbt lär känna varandra. Tack vare det upplever många att det finns ett bra socialt stöd och att det är lätt att lära känna varandra och få vänner för livet.

Under de första veckorna av terminen är det inspark, som vi kallar Nolle-P, och det organiseras många sociala aktiviteter av Consensus (Medicinska fakultetens studentkår) och fysioterapeutsektionen. Du känner igen dina kurskompisar på de marinblå snickarbyxorna med vita fysioterapeutloggan på!

Läs mer om Nolle-P och studentlivet på LiU

Teori och praktik varvas

Fysioterapeutstudenter hjälper patient att resa sig ur säng
Studenter samarbetar mellan professionerna vid omhändertagande av patienter Emma Busk Winquist

Samarbete med studenter från andra program

Utbildningen varvar teoretiska och praktiska studier, både på utbildningen och ute på praktik (VFU). Du börjar med VFU redan på termin 1 med fältstudiedagar. Termin 2–5 har du kontinuerligt VFU i olika typer av verksamheter där fysioterapeuter arbetar. Det ger snabbt en bra inblick i yrket och du får öva på det du lärt dig i verkliga vårdsituationer, ofta tillsammans med andra vårdprofessioner.

I termin 6 arbetar du två veckor på en vårdavdelning som drivs helt av studenter. Där ansvarar du tillsammans med bland annat läkar-, sjuksköterske- och arbetsterapeutstudenter för arbetet på till exempel en ortopedisk eller en geriatrisk avdelning. Det finns handledare på plats, men studenterna ansvarar för allt arbete kring patienterna på avdelningen. Det här är en perfekt uppladdning inför att arbeta självständigt som fysioterapeut efter examen!

Karriär och framtid

Efter att ha läst till fysioterapeut på Linköpings universitet kommer du vara redo för ett yrkesliv med spännande möjligheter. Det finns många olika patientgrupper som du kan arbeta med – från barn till äldre.

Som fysioterapeut arbetar du bland annat med att främja hälsa och att förebygga och behandla olika typer av problem i skelett, muskler, leder, nerver, ligament, hjärta och lungor. Du kan hjälpa patienter med skador, sjukdomar, funktionsnedsättningar eller smärta som påverkar deras rörlighet, styrka, uthållighet eller balans.

En fysioterapeut kan arbeta inom många olika arbetsområden, t ex vårdcentraler, sjukhus, kommun, företagshälsovård, skolhälsovård eller friskvård. Du kan även välja att fördjupa dina kunskaper genom att läsa till en magister- eller masterexamen inom medicinsk vetenskap med inriktning fysioterapi, eller någon av alla de fristående kurser som finns på LiU.

Närbild på en blå fotboll. En person har sin fotbollssko på bollen.Både behandling och förebyggande av idrottsskador är ett område för fysioterapeuter att arbeta med. Foto Emma Busk Winquist
En fysioterapeut gångtränar med en äldre man i en korridorFysioterapeuter kan arbeta med patienter med neurologiska sjukdomar och skador, till exempel efter en stroke. Foto kzenon
Liten pojke gör övningar hos fysioterapeutFysioterapeuter kan arbeta med barn med olika funktionsvariationer Foto FatCamera

Pedagogisk profil

Utlandsstudier inom programmet

Förberedande studier