Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

Utbildningsprogrammet Fysioterapeut 2015

På fysioterapeutprogrammet (tidigare sjukgymnastprogrammet) lär du dig att undersöka, bedöma och behandla människors rörelsefunktioner. Du får också lära dig att arbeta förebyggande och hur du kan hjälpa klienten att ta tillvara sina egna resurser.

 

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

VT 2021, Helfart, Linköping

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

HT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Förebygga, behandla och motivera

Fysioterapins centrala begrepp är rörelse, hälsa och interaktion. Behandlingen ska syfta till att öka klientens medvetenhet om sina egna fysiska och psykiska resurser, och på så sätt förbättra möjligheterna för individen att klara det dagliga livet. Fysioterapeuter medverkar även i olika hälsofrämjande insatser, försäkringsutredningar samt arbetsplatsbedömningar och ergonomiska åtgärder.

I programmets huvudämne, fysioterapi, studerar du människans rörelse och aktivitet ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Dels ska du kunna analysera förutsättningar för rörelse och förstå hur människan rör sig, dels ska du veta hur man förebygger och behandlar funktionsnedsättningar. I varje kurs läser du dessutom human biomedicin, som bland annat innefattar anatomi, fysiologi, ortopedi, neurologi, reumatologi och psykiatri. På samma sätt läser du samhälls- och beteendevetenskap som främst handlar om pedagogik och psykologi. I din pedagogiska roll är kunskap om interaktion mycket viktig, vilken inkluderar kommunikation och motivation för att främja hälsa genom rörelse. I programmet ingår även moment inom ledarskap och marknadsföring. Fysioterapeutprogrammet bygger på problembaserat lärande (PBL), där du arbetar i basgrupper med handledare för att söka kunskap.

Praktiska färdigheter

Delar av programmet utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som sker på sjukhus, vårdcentraler, i kommun- och omsorgsverksamhet eller inom andra områden där fysioterapeuter/sjukgymnaster jobbar. I slutet av utbildningen får du, tillsammans med andra studenter inom medicin och vård, arbeta i vårdlag vid våra kliniska undervisningsavdelningar (KUA). KUA är en del av en befintlig vårdavdelning som drivs av studenter med ordinarie personal som handledare.

 

Det här läser duVisa/dölj innehåll

En unik utbildningsmiljöVisa/dölj innehåll

Som student inom medicin och vård på LiU får du en unik möjlighet att träna i verklighetsnära simuleringsövningar vid Clinicum. 

MeritvärdeVisa/dölj innehåll

Utbildning vid Medicinska fakultetenVisa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmetVisa/dölj innehåll

Efter utbildningenVisa/dölj innehåll

Många vägar att gå

Som legitimerad fysioterapeut kan du arbeta inom landsting, kommun eller privat verksamhet. Andra arbetsområden är företagshälsovård, friskvård och pedagogiskt arbete. Utbildningen förbereder även för arbetsledande uppgifter, fortsatta studier, forskning och utvecklingsarbete samt internationellt arbete.