matbr04

Mathias Broth

Professor

Jag studerar mänskligt samspel i naturligt förekommande sammanhang. Hur gör människor för att åstadkomma igenkännbara handlingar tillsammans? Och hur möjliggör, upprätthåller eller förändrar dessa handlingar olika aktiviteter och situationer?

Videoanalys av mänskligt samspel

Varje naturligt förekommande aktivitet har sina specifika uppsättningar möjliga resurser för handlande. Exempelvis är det talade språket ofta en central kommunikativ resurs i mänskligt samspel. I de flesta situationer är dock språket inte den enda tillgängliga resursen. När vi talar med varandra har vi ofta möjlighet att se varandra, vilket gör det möjligt att använda kroppen och kroppens förhållande till den fysiska omgivningen i kommunikativa syften. När vi kommunicerar i realtid gör vi det därför med flera ömsesidigt beroende och samtidiga beteenden. Ett exempel är när man pekar. Pekningen behöver ofta ett verbalt yttrande för att mottagaren ska förstå, samtidigt som yttrandet behöver pekningen för att förstås fullt ut. Den inriktning som särskilt intresserar sig för kommunikation och samspel med flera olika resurser kallas multimodal interaktionsanalys, och det är här som mina arbeten främst hör hemma.

För närvarande forskar jag om distribuerad produktion av nyheter för papperstidningen och webben vid ett svenskt mediehus.

Tidigare forskning

I min tidigare forskning har jag, utifrån detaljerad videoanalys av olika fransk- och svenskspråkiga sammanhang, identifierat såväl vardagliga som mer professionella sätt att utföra handlingar samt visat deras praktiska relevans i olika aktiviteter. Hur människor avslutar samtal, teaterbesökare skrattar ihop, TV-team realtidsredigerar studiointervjuer och hur lärande går till i trafikundervisning är några saker som jag tidigare studerat. 

Undervisning

Jag undervisar i interaktionsanalys, lingvistik och franska vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS). Efter att tidigare ha varit chef för enheten Moderna språk är jag nu prodekan med inriktning mot forskning och forskarutbildning vid Filosofiska fakulteten.

Sociala medier
Visa/dölj innehåll

ResearchGate

Mathias Broth på ResearchGate

Twitter

@MathiasBroth

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

Mathias Broth (2020) Mobilitet Multimodal interaktionsanays , s. 165-181

Forskning
Visa/dölj innehåll

Seminarium
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll

Handledning av doktorander
Visa/dölj innehåll