Videoanalys av mänskligt samspel

Varje naturligt förekommande aktivitet har sina specifika uppsättningar möjliga resurser för handlande. Exempelvis är det talade språket ofta en central kommunikativ resurs i mänskligt samspel. I de flesta situationer är dock språket inte den enda tillgängliga resursen. När vi talar med varandra har vi ofta möjlighet att se varandra, vilket gör det möjligt att använda kroppen och kroppens förhållande till den fysiska omgivningen i kommunikativa syften. När vi kommunicerar i realtid gör vi det därför med flera ömsesidigt beroende och samtidiga beteenden. Ett exempel är när man pekar. Pekningen behöver ofta ett verbalt yttrande för att mottagaren ska förstå, samtidigt som yttrandet behöver pekningen för att förstås fullt ut. Den inriktning som särskilt intresserar sig för kommunikation och samspel med flera olika resurser kallas multimodal interaktionsanalys, och det är här som mina arbeten främst hör hemma.

I min tidigare forskning har jag, utifrån detaljerad videoanalys av olika fransk- och svenskspråkiga sammanhang, identifierat såväl vardagliga som mer professionella sätt att utföra handlingar samt visat deras praktiska relevans i olika aktiviteter. Hur människor avslutar samtal, teaterbesökare skrattar ihop, TV-team realtidsredigerar studiointervjuer och hur lärande går till i trafikundervisning är några saker som jag tidigare studerat. För närvarande forskar jag om distribuerad produktion av nyheter för papperstidningen och webben vid ett svenskt mediehus.

Jag undervisar i interaktionsanalys, lingvistik och franska vid Institutionen för kultur och kommunikation (IKK). Efter att tidigare ha varit chef för enheten Moderna språk vid IKK är jag nu prodekan med inriktning mot forskning och forskarutbildning vid Filosofiska fakulteten.

Publikationer

2018

Mirka Rauniomaa, Pentti Haddington, Helen Melander, Ann-Danièle Gazin, Mathias Broth, Jakob Cromdal, Lena Levin, Paul McIlvenny

Parsing tasks for the mobile novice in real time: Orientation to the learner's actions and to spatial and temporal constraints in instructing-on-the-move

Ingår i Journal of Pragmatics

Artikel i tidskrift

Mathias Broth, Jakob Cromdal, Lena Levin

Showing where you're going: Instructing the accountable use of the indicator in live traffic

Ingår i International Journal of Applied Linguistics

Artikel i tidskrift

2017

Lena Levin, Jakob Cromdal, Mathias Broth, Ann-Danièle Gazin, Pentti Haddington, Paul McIlvenny, Helen Melander, Mirka Rauniomaa

Unpacking corrections in mobile instruction: Error-occasioned learning opportunities in driving, cycling and aviation training

Ingår i Linguistics and Education

Artikel i tidskrift

Mathias Broth, Jakob Cromdal, Lena Levin

Starting out as a driver: Progression in instructed pedal work

Ingår i Memory practices and learning

Kapitel i bok, del av antologi

2016

Mattias Arvola, Mathias Nordvall, Mathias Broth

Transmodal interaction and user experience

Ingår i Proceedings of the 12'th SweCog Conference

Konferensbidrag

Handledning av doktorander

Sociala medier

Relaterat innehåll