Fotografi av Leelo Keevallik

Leelo Keevallik

Proprefekt, Professor

Jag är intresserad av hur människor gör sig förstådda för varandra med hjälp av språket och kroppen. Mina videobaserade studier fokuserar vardagliga samtal, danslektioner och gemensamt fysiskt arbete. 

Interaktionell lingvistik, kroppen och dans

Leelo Keevalliks forskningsfält är interaktionell lingvistik. Hon undersöker sekventialitet i social interaktion och grammatik som temporalt fenomen.

Publicerade artiklar har handlat om hur pragmatiska partiklar används och hur användningen förändrats; om grammatiska drag som projektion, satsbindning och reduplikation och om prosodi i interaktion. Hon har gjort en omtolkning av vilka funktioner som pro-former och deixis fyller i realtid och i kontexter där tonvikten ligger på kroppsliga handlingar. Idag tittar hon på hur enheter kan byggas i samverkan mellan grammatik och kropp. Fokuset är användningen av icke-lexikala ljud, såsom uttryck för ansträngning och smärta, eller ljud som används vid dansundervisning och av robotar.

Bland hennes intressen finns Pardans.

 • Grammatik i interaktion
 • Interaktionell lingvistik
 • Samtalsanalys
 • Multimodal interaktionsanalys
 • Icke-lexikala ljud

 

X (Twitter)

Följ Leelo Keevallik på X (Twitter)

Film

Non-lexical Vocalizations: An introduction

Varför skulle man vara intresserad av människors läten? I denna film berättar vi om hur och varför människor använder olika ljud, bland annat med bebisar och robotar.

Filmens språk är engelska. 

Varför grymtar man på gymmet?

Människor uttalar olika märkliga ljud, såsom att man säger mmm när maten smakar gott eller utbrister ett besviket uaaah när motspelaren gör ett vinnande slag i ett brädspel. Olika ljud hör ihop med olika kroppsliga handlingar och känslor. Här får du veta hur vi förstår varandra ”utan ord”, när vi till exempel dansar eller lyfter något tungt. Inspelning från Populärvetenskapliga Veckan 2020.

Publikationer

Ett urval av publikationer

Omslag för publikation 'Bokomslag'
Leelo Keevallik (2024)

New Perspectives on Goffman in Language and Interaction , s.143-169 Vidare till DOI

Omslag för publikation 'Bokomslag'
Leelo Keevallik (2021)

Linguistics Vanguard , Vol.7 Vidare till DOI

Omslag för publikation 'Skiss, bokomslag.'
Leelo Keevallik (2018)

Research on Language and Social Interaction , Vol.51 Vidare till DOI

Publikationslista

2024

Leelo Keevallik, Emily Hofstetter, Agnes Löfgren, Sally Wiggins Young (2024) Repetition for real-time coordination of action: Lexical and non-lexical vocalizations in collaborative time management Discourse Studies Vidare till DOI
Leelo Keevallik (2024) Strain grunts and the organization of participation New Perspectives on Goffman in Language and Interaction, s. 143-169 Vidare till DOI

2023

Leelo Keevallik, Sally Wiggins Young (2023) Sounds of disgust: Young children's non-lexical orientations to food during shared mealtimes
Leelo Keevallik, Anna Vatanen (2023) Vaikusest Kahtlus ja mõttemäss: Pühendusteos Tiit Hennoste 70. sünnipäevaks, s. 144-158
Leelo Keevallik, Adrian Kerrison (2023) Self-talk The Encyclopedia of Terminology for Conversation Analysis and Interactional Linguistics Vidare till DOI

Forskningsprojekt

CV

Akademisk examen

 • Doktorsexamen 2004, Uppsala universitet 

Nätverk

 • Center of Excellence in Intersubjectivity, Helsinki University
 • Samtals- och Interaktionsseminariet
 • International Pragmatics Association
 • International Society for Conversation Analysis    

Utmärkelser/priser

 • 2006 Stiftelsen Eduard Treus Minnesfond, for research on Estonian in Sweden
 • 2005 Oscarspriset, Uppsala University
 • 2004 Benzelius prize, Kungliga Vetenskapssocieteten; för avhandlingen

Undervisning

 • Doktorandkurser på SKI
 • Uppsatshandledning på programmet Kognitionsvetenskap.

Uppdrag

 • Profrefekt för forskning vid IKOS
 • Tidigare proprefekt med specifikt ansvar för forskarutbildningsfrågor vid IKK


Böcker

Emergent Syntax for Conversation Bokomslag leelo Emergent Syntax for Conversation

Syntax har uppstått i människornas umgänge. I denna bok tittar vi på komplexa meningar i deras vardagliga sammanhang och diskuterar varför de ser ut som de gör.

Boken är på engelska.

Multimodal interaktionsanalys bokomslag-leelo-Multimodal interaktionsanalys

Detta är en lärobok till avancerade studenter som är intresserade av olika aspekter av mänsklig kommunikation. Kollegor över hela den svenskspråkiga värden bidrar med sin kunskap om uttal, kognition, teknologi, beröring, språkinlärning, m.m.

Sounds on the Margins of Language Bokomslag - leelo

Vi förklarar varför människor ibland kommunicerar med ljud: de kommer i oändliga variationer och kan anpassas till vad man känner eller hur man mår. Ibland är de mer exakta än ord.

Boken är på engelska.

Handledning av doktorander

Nyheter och aktuellt

Nyheter

Första snön på Campus Valla i Linköping

15,5 miljoner kronor till LiU från Riksbankens jubileumsfond

Tre forskare vid LiU tilldelas projektbidrag av Riksbankens jubileumsfond. Forskningsprojekten handlar om så vitt skilda saker som hur vi ljudar, utbildningsreformer samt gränsdragningar mellan stater i spåren av pandemin.

De granskar vårt samspel i detalj

Det är lätt att föreställa sig att kommunikation främst består av tal. Men en stor del sker genom gester, ansiktsuttryck och läten. Vid Linköpings universitet studeras hur vi använder mer än ord i samspel med både varandra och med robotar.

Skulle språket behövas om vi inte hade någon att tala med?

Rätt grammatik är viktigt, men inte så viktigt som att göra sig förstådd. Förstådda gör vi oss dessutom i mycket högre grad än vi tror med hjälp av kroppen, menar språkprofessorn Leelo Keevallik.

I media

Organisation