Interaktionell lingvistik, kroppen och dans

Leelo Keevalliks forskningsfält är interaktionell lingvistik. Hon undersöker sekventialitet i social interaktion och grammatik som temporalt fenomen. Publicerade artiklar har handlat om hur pragmatiska partiklar används och hur användningen förändrats; om grammatiska drag som projektion, satsbindning och reduplikation och om prosodi i interaktion. Hon har gjort en omtolkning av vilka funktioner som pro-former och deixis fyller i realtid och i kontexter där tonvikten ligger på kroppsliga handlingar. Idag tittar hon på hur enheter kan byggas i samverkan mellan grammatik och kropp. Fokuset är användningen av icke-lexikala ljud, såsom uttryck för ansträngning och smärta, eller ljud som används vid dansundervisning och av robotar.

Man och kvinna som dansar

Bland hennes intressen finns

 • Grammatik i interaktion
 • Interaktionell lingvistik
 • Samtalsanalys
 • Multimodal interaktionsanalys
 • Icke-lexikala ljud

Publikationer

2023

2022

Forskningsprojekt

CV

Akademisk examen

 • Doktorsexamen 2004, Uppsala universitet 

Nätverk

 • Forskarskolan Språk och kultur i Europa
 • Center of Excellence in Intersubjectivity, Helsinki University
 • Samtals- och Interaktionsseminariet
 • International Pragmatics Association
 • International Society for Conversation Analysis    

Utmärkelser/priser

 • 2006 Stiftelsen Eduard Treus Minnesfond, for research on Estonian in Sweden
 • 2005 Oscarspriset, Uppsala University
 • 2004 Benzelius prize, Kungliga Vetenskapssocieteten; för avhandlingen

Undervisning

 • Doktorandkurser på SKI
 • Uppsatshandledning på programmet Kognitionsvetenskap.

Uppdrag

 • Tidigare proprefekt med specifikt ansvar för forskarutbildningsfrågor vid IKK


Handledning av doktorander

Nyheter och aktuellt

Nyheter