Interaktionell lingvistik, kroppen och dans

Leelo Keevalliks forskningsfält är interaktionell lingvistik. Hon undersöker sekventialitet i social interaktion och grammatik som temporalt fenomen. Publicerade artiklar har handlat om hur pragmatiska partiklar används och hur användningen förändrats; om grammatiska drag som projektion, satsbindning och reduplikation och om prosodi i interaktion. Hon har gjort en omtolkning av vilka funktioner som pro-former och deixis fyller i realtid och i kontexter där tonvikten ligger på kroppsliga handlingar. Idag tittar hon på hur enheter kan byggas i samverkan mellan grammatik och kropp.

Man och kvinna som dansar Bland hennes intressen finns:

• Kroppen och grammatik i den fysiska världen, med fokus på dansundervisning

• Direktiv och responser som sociala handlingar

• Pragmatiska partiklar och deras utvecklingsprocesser

• Evidentiala och epistemiska verktyg i handlingssekvenser

• Deixis i ansikte-mot-ansikte interaktion

• Identitetskonstruktion och språkförändring i exil

 

Fullständig publikationslista

http://old.liu.se/ikk/medarbetare/leelo-keevallik/publications?l=en&sc=true

Publikationer

2023

2022

Forskningsprojekt

CV

Akademisk examen

 • Doktorsexamen 2004, Uppsala Universitet

 

 

  

 

Nätverk

 • Forskarskolan Språk och kultur i Europa
 • Center of Excellence in Intersubjectivity, Helsinki University
 • Samtals- och Interaktionsseminariet
 • International Pragmatics Association
 • International Society for Conversation Analysis    

Utmärkelser/priser

 • 2006 Stiftelsen Eduard Treus Minnesfond, for research on Estonian in Sweden
 • 2005 Oscarspriset, Uppsala University
 • 2004 Benzelius prize, Kungliga Vetenskapssocieteten; för avhandlingen

 

Undervisning

 • Doktorandkurser på ASK
 • Uppsatshandledning på programmet Kognitionsvetenskap.

Uppdrag

 • Proprefekt med specifikt ansvar för forskarutbildningsfrågor vid IKK


Handledning av doktorander

Nyheter och aktuellt