Fotografi av Hanna Jonasson

Hanna Jonasson

Universitetslektor

I de allra minsta kärlen, mikrocirkulationen, når syre och näring alla celler i vår kropp. Jag forskar på optiska tekniker för att mäta blodflöde och syresättning i hudens mikrocirkulation och hur det förändras vid olika sjukdomstillstånd.

Kvantifiering av mikrocirkulationen i huden

Min forskning är inriktad mot utveckling och klinisk utvärdering av optiska tekniker för kvantifiering av hudens mikrocirkulation. Forskningen är gränsöverskridande och innefattar både medicin och teknik.

Optiska tekniker gör att det möjligt att icke-invasivt mäta blodflöde och syresättning i kroppens mikrocirkulation. Vi belyser huden med synligt ljus, vilket kommer att spridas och absorberas av vävnaden, och genom att analysera det tillbakaspridda ljuset kan vi bestämma blodflödet och syresättningen.

Syresättningen i blodet bestäms genom att vi använder oss av blodets karakteristiska ljusabsorption, vilket skiljer sig om blodet är syresatt eller inte. Genom att använda vitt ljus och titta på det tillbakaspridda ljuset kan man avgöra mikrocirkulationens syresättning.

När ljus träffar en blodkropp i rörelse förändras ljusets frekvens. Detta fenomen kallas Dopplereffekt och påverkas av blodkroppens hastighet. Laser Doppler flödesmätning är en metod för att skatta blodflödet i mikrocirkulationen baserat på ljusets frekvensskift.

Matematiska modeller används för att beskriva hur ljuset sprider sig i vävnaden och ljusspridningen kan sedan simuleras med hjälp av Monte Carlo-teknik. Simuleringarna jämförs sedan med mätningar för att kvantifiera syresättningen och blodflödet i mikrocirkulationen.

Vid diabetes och andra sjukdomstillstånd förändras kärlväggarnas elasticitet vilket påverkar blodflödet kärlen. En del av min forskning är att undersöka kopplingen mellan förändringar i hudens mikrocirkulation och diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar.

Jag undervisar i anatomi och fysiologi inom ingenjörsutbildningen.

Uppdrag

  • Representant i PUG, pedagogisk utvecklingsgrupp vid LiTH
  • IKT-ambassadör vid IMT

Publikationer

2023

Luigi Belcastro, Hanna Jonasson, Tomas Strömberg, Ahmed Elserafy, Rolf Saager (2023) Beneath the skin: multi-frequency SFDI to detect thin layers of skin using light scattering PHOTONICS IN DERMATOLOGY AND PLASTIC SURGERY 2023, Artikel 1235209 Vidare till DOI

2022

Neda Haj-Hosseini, Hanna Jonasson, Magnus Stridsman, Lars Carlsson (2022) Virtuell laboration för undervisning av elektrisk säkerhet inom medicinteknik
Christina Svensson, Niclas Bjarnegård, Per Eriksson, Hanna Jonasson, Tomas Strömberg, Christopher Sjöwall, Helene Zachrisson (2022) Affected Microcirculation and Vascular Hemodynamics in Takayasu Arteritis Frontiers in Physiology, Vol. 13, Artikel 926940 Vidare till DOI
Fredrik Iredahl, David A. Muller, Totte Togö, Hanna Jonasson, Ben Baker, Chris Anderson, Joakim Henricson (2022) Local Response and Barrier Recovery in Elderly Skin Following the Application of High-Density Microarray Patches Vaccines, Vol. 10, Artikel 583 Vidare till DOI
Hanna Jonasson, Sara Bergstrand, Ingemar Fredriksson, Marcus Larsson, Carl Johan Östgren, Tomas Strömberg (2022) Post-ischemic skin peak oxygen saturation is associated with cardiovascular risk factors: a Swedish cohort study Microvascular Research, Vol. 140, Artikel 104284 Vidare till DOI

Forskning

Kollegor

Organisation