Kvantifiering av mikrocirkulationen i huden

Min forskning är inriktad mot utveckling och klinisk utvärdering av optiska tekniker för kvantifiering av hudens mikrocirkulation. Forskningen är gränsöverskridande och innefattar både medicin och teknik.

Optiska tekniker gör att det möjligt att icke-invasivt mäta blodflöde och syresättning i kroppens mikrocirkulation. Vi belyser huden med synligt ljus, vilket kommer att spridas och absorberas av vävnaden, och genom att analysera det tillbakaspridda ljuset kan vi bestämma blodflödet och syresättningen.

Syresättningen i blodet bestäms genom att vi använder oss av blodets karakteristiska ljusabsorption, vilket skiljer sig om blodet är syresatt eller inte. Genom att använda vitt ljus och titta på det tillbakaspridda ljuset kan man avgöra mikrocirkulationens syresättning.

När ljus träffar en blodkropp i rörelse förändras ljusets frekvens. Detta fenomen kallas Dopplereffekt och påverkas av blodkroppens hastighet. Laser Doppler flödesmätning är en metod för att skatta blodflödet i mikrocirkulationen baserat på ljusets frekvensskift.

Matematiska modeller används för att beskriva hur ljuset sprider sig i vävnaden och ljusspridningen kan sedan simuleras med hjälp av Monte Carlo-teknik. Simuleringarna jämförs sedan med mätningar för att kvantifiera syresättningen och blodflödet i mikrocirkulationen.

Vid diabetes och andra sjukdomstillstånd förändras kärlväggarnas elasticitet vilket påverkar blodflödet kärlen. En del av min forskning är att undersöka kopplingen mellan förändringar i hudens mikrocirkulation och diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar.

Jag undervisar i anatomi och fysiologi inom ingenjörsutbildningen.

Uppdrag

  • Representant i PUG, pedagogisk utvecklingsgrupp vid LiTH
  • IKT-ambassadör vid IMT

Publikationer

2017

Hanna Jonasson, Sara Bergstrand, Fredrik H Nystrom, Toste Länne, Carl Johan Östgren, Niclas Bjarnegård, Ingemar Fredriksson, Marcus Larsson, Tomas Strömberg

Skin microvascular endothelial dysfunction is associated with type 2 diabetes independently of microalbuminuria and arterial stiffness.

Ingår i Diabetes & Vascular Disease Research

Artikel i tidskrift

Hanna Jonasson, Sara Bergstrand, Fredrik H Nyström, Toste Länne, Carl Johan Östgren, Niclas Bjarnegård, Ingemar Fredriksson, Marcus Larsson, Tomas Strömberg

Skin microvascular endothelial dysfunction is associated with type 2 diabetes independently of microalbuminuria and arterial stiffness

Ingår i Diabetes & Vascular Disease Research

Artikel i tidskrift

2016

Hanna Jonasson

Model-based quantitative assessment of skin microcirculatory blood flow and oxygen saturation

Doktorsavhandling, sammanläggning

Medarbetare