Fotografi av Hanna Jonasson

Hanna Jonasson

Universitetslektor

Min forskning inriktar sig på mikrocirkulationen och optiska tekniker för att mäta hudens mikrocirkulation. Jag vill förstå mikrocirkulationens roll i utvecklandet av olika sjukdomar och det komplexa sambandet mellan stora och små kärls funktion

Mikrocirkulationen i huden

De minsta kärlen i kroppen, vår mikrocirkulation, är avgörande för att syre och näring ska nå våra celler. Olika sjukdomar kan leda till skador på mikrocirkulationen, men att mikrocirkulationen fungerar dåligt kan också vara en markör för sjukdom.

Optiska tekniker gör att det möjligt att icke-invasivt mäta olika parametrar i mikrocirkulationen som t.ex. blodflöde, blodmängd och syresaturation med hjälp av ljus. Ljuset som vi belyser med kommer att röra sig in i huden väldigt ytligt och nå blodkropparna i våra minsta kärl i kroppen, mikrocirkulationen. När ljus träffar på blodet i våra kärl så förändras ljusets egenskaper, det kan till exempel ändra frekvens om det träffar på blodkroppar i rörelse eller ändra färg som är olika beroende på om blodkropparna bär på syre eller inte. Genom att analysera det tillbakaspridda ljuset på olika sätt kan vi mäta mikrocirkulationen

Jag forskar på hudens mikrocirkulationen och hur den kan spegla funktionen hos alla våra små kärl i kroppen. Vid diabetes och andra sjukdomar förändras kärlväggarnas elasticitet vilket påverkar blodflödet i kärlen. Men idag tror man också att dessa förändringar i kärlen uppkommer tidigt, kanske till och med innan man utvecklar sjukdomen. En del av min forskning är att undersöka kopplingen mellan förändringar i hudens mikrocirkulation och hjärt-kärlsjukdomar. Min förhoppning är att min forskning ska bidra till en bättre och mer individualiserad riskskattning för hjärt-kärlsjukdom i framtiden. 

Publikationer

2024

Neda Haj-Hosseini, Hanna Jonasson, Magnus Stridsman, Lars Carlsson (2024) Interactive remote electrical safety laboratory module in biomedical engineering education Education and Information Technologies Vidare till DOI
Sara Bergstrand, Hanna Jonasson, Ingemar Fredriksson, Marcus Larsson, Carl Johan Östgren, Tomas Strömberg (2024) Association between cardiovascular risk profile and impaired microvascular function in a Swedish middle-aged cohort (the SCAPIS study) European Journal of Preventive Cardiology Vidare till DOI

2023

Hanna Jonasson, Ingemar Fredriksson, Sara Bergstrand, Carl Johan Östgren, Marcus Larsson, Tomas Strömberg (2023) Absorption and reduced scattering coefficients in epidermis and dermis from a Swedish cohort study Journal of Biomedical Optics, Vol. 28 Vidare till DOI
Luigi Belcastro, Hanna Jonasson, Tomas Strömberg, Ahmed Elserafy, Rolf Saager (2023) Beneath the skin: multi-frequency SFDI to detect thin layers of skin using light scattering PHOTONICS IN DERMATOLOGY AND PLASTIC SURGERY 2023, Artikel 1235209 Vidare till DOI

2022

Neda Haj-Hosseini, Hanna Jonasson, Magnus Stridsman, Lars Carlsson (2022) Virtuell laboration för undervisning av elektrisk säkerhet inom medicinteknik

Forskning

Organisation