Fotografi av Hanna Sjöholm

Hanna Sjöholm

Jag är forskare vid LiU och kliniskt verksam sjukgymnast inom akut strokesjukvård. I min forskning studerar jag bedömningsinstrument och fallprediktion vid akut stroke.

Förhindra fallolyckor hos personer med akut stroke

Vår forskning är inriktad på att undersöka hur väl ett stort antal faktorer hos män och kvinnor med akut stroke kan förutse risken för framtida fallolyckor. Med hjälp av denna kunskap vill vi utforma könsspecifika och tidseffektiva instrument för fallriskvärdering i denna patientgrupp.

Vi bedömer att en ökad kunskap om vilka faktorer som har starkast samband med fall kommer att ge oss bättre vägledning om var vi bör fokusera olika preventiva insatser.

Om mig

CV

  • Leg Sjukgymnast 1999

Publikationer

2022

Hanna Sjöholm, Staffan Hägg, Lars Nyberg, Jonas Lindh, Ann-Sofi Kammerlind (2022) Exploring possible risk factors for time to first fall and 6-month fall incidence in persons with acute stroke SAGE Open Medicine, Vol. 10 Vidare till DOI

2021

Hanna Sjöholm (2021) Assessments and Risk Factors for Falls in Persons with Acute Stroke

2019

Hanna Sjöholm, Staffan Hägg, Lars Nyberg, Bo Rolander, Ann-Sofi Kammerlind (2019) Correction: The Cone Evasion Walk test: Reliability and validity in acute stroke (vol 24, e1744, 2019) Physiotherapy Research International, Vol. 24, Artikel e1801 Vidare till DOI
Hanna Sjöholm, Staffan Hägg, Lars Nyberg, Bo Rolander, Ann-Sofi Kammerlind (2019) The Cone Evasion Walk test: Reliability and validity in acute stroke Physiotherapy Research International, Vol. 24, Artikel e1744 Vidare till DOI

2018

Hanna Sjöholm, Staffan Hägg, Lars Nyberg, Ann-Sofi Kammerlind (2018) Reliability of test procedures for postural reactions in people with acute stroke International Journal of Therapy and Rehabilitation, Vol. 25, s. 576-586 Vidare till DOI

Kollegor vid LiU

Övriga kollegor utanför LiU

  • Lars Nyberg, Institutionen för hälsovetenskap, Luleå Tekniska Högskola
  • Bo Rolander, Futurum, Region Jönköping
  • Ann-Sofi Kammerlind, Futurum, Region Jönköping

Organisation