Förhindra fallolyckor hos personer med akut stroke

Vår forskning är inriktad på att undersöka hur väl ett stort antal faktorer hos män och kvinnor med akut stroke kan förutse risken för framtida fallolyckor. Med hjälp av denna kunskap vill vi utforma könsspecifika och tidseffektiva instrument för fallriskvärdering i denna patientgrupp.

Vi bedömer att en ökad kunskap om vilka faktorer som har starkast samband med fall kommer att ge oss bättre vägledning om var vi bör fokusera olika preventiva insatser.

Om mig
Visa/dölj innehåll

CV

  • Leg Sjukgymnast 1999

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Kollegor vid LiU
Visa/dölj innehåll

Övriga kollegor utanför LiU

  • Lars Nyberg, Institutionen för hälsovetenskap, Luleå Tekniska Högskola
  • Bo Rolander, Futurum, Region Jönköping
  • Ann-Sofi Kammerlind, Futurum, Region Jönköping

Organisation
Visa/dölj innehåll