Fotografi av Helena Colliander

Helena Colliander

Universitetslektor

Hur organiseras sfi för att bidra till social inkludering av migranter? Vilken mening skapar migranter kring sitt deltagande i sfi och vidare inkluderingsbanor? Jag är också intresserad av hur vuxenlärares professionella identitet utvecklas.

Hur utvecklas professionell identitet hos lärare? Vad innebär det att vara och bli lärare för kortutbildade vuxna? Hur bidrar undervisning i svenska till migranters inkludering i det svenska samhället? Det är några av de frågor jag har beforskat/håller på att forska om.

Ett av mina forskningsintressen är lärares yrkesidentitet och professionella utveckling. Jag är även intresserad av frågor som rör undervisning och lärande på sfi.

Mitt avhandlingsprojekt handlade om vad det innebär att vara och utvecklas som lärare för kortutbildade vuxna, d.v.s. för elever som ännu inte utvecklat sin förmåga att läsa och skriva. Studien intresserade sig för hur lärares professionella identitet formas i relation till de många olika yrkesmässiga gemenskaper de är en del av.

För närvarande delar jag i ett forskningsprogram om migration, lärande och social inkludering. Frågor vi ställer oss är bl.a. vad migranters deltagande i olika typer av vuxenutbildning får för effekter och hur dessa kan förstås utifrån hur migranterna upplever sitt deltagande. Deltagares inkluderingsbanor är ett centralt begrepp vi använder för att förstå hur språkutbildning bidrar till migranters inkludering i samhället.

Förutom att forska är jag också involverad i undervisning - framförallt på Folkhögskollärarprogrammet och på det internationella masterprogrammet Adult learning and Global Change. Jag har också hand om fristående kurser, t.ex. en i vuxenpedagogik och en som riktar sig mot lärare som jobbar inom folkhögskolan.

ForskningVisa/dölj innehåll

UtbildningVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

Per Andersson, Helena Colliander, Sofia Nyström (2020) Lärare för vuxna Om vuxenutbildning och vuxnas studier , s. 165-185
Per Andersson, Eva-Marie Harlin, Helena Colliander (2020) Inledning Om folkhögskolan , s. 17-23

2019

2018

UndervisningVisa/dölj innehåll