19 februari 2019

Flyktingmottagande, inkludering, utbildningspolitik och organisering av hemtjänst. Det är fyra forskningsprojekt vid Linköpings universitet som beviljas pengar från CKS forskningsmedel.

15 ansökningar kom in till utlysningen av CKS forskningsmedel 2018. Utlysningen riktar sig till disputerade forskare med anställning vid Linköpings universitet och projekten ska ha kommunstrategisk relevans. Genomförandetiden är ett till tre år.

Totalt beviljas 5,5 miljoner kronor till fyra projekt: 

  • ”Organisering och styrning för balans mellan tillit och kontroll på en kundvalsmarknad för hemtjänst”. Lena Högberg, IEI och Birgitta Sköld, IEI.
  • ”Utbildningspolitik som verktyg i regional utvecklingspolitik: Kommunerna och regional samverkan om yrkesutbildning”. Bo Persson, IEI.
  • ”Kommunalt flyktingmottagande och konflikten om framtidens stats­finanser”. Peo Hansen, ISV och  Karin Krifors, ISV.
  • ”Svenska för invandrare – att organisera för inkludering”. Andreas Fejes, IBL och Magnus Dahlstedt, ISV; Sabine Gruber, ISV; Helena Colliander, IBL.

Porträtt av Peo HansenPeo Hansen, professor i statsvetenskap vid REMESO.   Foto: Nedzad MesicPeo Hansen och Karin Krifors vill i sitt projekt gå emot den generella bilden av att det stora flyktingmottagandet 2015–2016 varit en börda. De menar att det i stället varit ett tillskott för många kommuner.

– Kommunerna fick väldigt mycket pengar från staten för att klara uppdraget. SKL kallar 2016 för 'det bästa ekonomiska kommunåret någonsin': 281 av 290 kommuner gjorde ett ekonomiskt överskott. Många avfolkningskommuner fick också ett rejält tillskott av resurser i form av unga människor och familjer som de annars inte skulle fått, säger Peo Hansen, professor i statsvetenskap vid REMESO, Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle.

Projektet vill undersöka hur den ekonomiska stimulansen och välfärdsförstärkningen som många kommuner fick i samband med flyktingmottagandet står i relation till synen på sunda statsfinanser.

– Staten gjorde ett undantag under flyktingkrisen och spenderade pengar rakt ut till kommunerna. Vilka effekter gav det? Och vad säger kommunerna? Förhoppningen är att utröna om konflikten mellan statens sunda statsfinanser och kommunernas funktionella syn på statsfinanser också bär inom sig en ny ”svensk modell”, säger Peo Hansen.  

CKS, Centrum för kommunstrategiska studier, har utlyst forskningsmedel vid flera tillfällen tidigare. Den förra utlysningen ägde rum 2016.

Kontakt

Läs mer om utlysningen

Senaste nytt från LiU

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.

Kvinna i bygghjälm.

Hennes uppdrag är svårt – men kul och fullt möjligt

Vi är mitt uppe i en tuff omställningen som ska rädda vår miljö och leda till en mer hållbar utveckling. Då behövs innovationskraft och kunskap, menar Marie Trogstam, LiU-alumnen som nu är chef för hållbarhet och infrastruktur hos Svenskt Näringsliv.