Presentation

Jag arbetar med bibliometri och med publiceringssystemet DiVA.

Arbetet med bibliometri innebär att leverera statistik för Linköpings universitets publiceringar och att sammanställa analyser på institutions- och forskargruppsnivå. Till mina uppgifter hör också att bedöma bibliometriskt baserade rankinglistor. I DiVA finns universitetets forskningspublikationer registrerade. Jag arbetar där med registrering och parallellpublicering.

Mer om bibliometri och DiVA