Tidsberoende partiella differentialekvationer

Inom mitt forskningsområde utvecklar vi numeriska beräkningsmetoder för multi-fysiktillämpningar styrda av partiella differentialekvationer. Vi studerar även inflytandet av osäkerhet i data och parametervärden på den numeriska lösningen och siktar på att kunna leverera ett svar med en viss given felmarginal.

Jag finns på ResearchGate


Uppdrag Visa/dölj innehåll

Uppdrag

 • Biträdande redaktör för Journal of Computational Physics (JCP), Elsevier
 • Biträdande redaktör för BIT Numerical Mathematics, Springer Verlag
 • Gästprofessor vid Department of Mathematics and Applied Mathematics, University of Johannesburg, Sydafrika

Utnämningar

 • Senior Research Fellow, Center for Turbulence Research, Stanford University, USA, 2009-2010
 • Honorary Professor, School of Computational and Applied Mathematics, University of the Witwatersrand, Sydafrika, 2010-2013
 • Honorary Professor, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering and the Built Environment, University of Cape Town, Sydafrika, 2018-

Forskningsnätverk

 • Partner i FP7-projektet UMRIDA (EU:s Seventh Framework Programme, Uncertainty Management for Robust Industrial Design in Aeronautics)
 • Partner i VINNOVA-projektet MIAU (Sveriges innovationsmyndighet, Metoder för ökad noggrannhet i instationär aerodynamik)
 • Medlem i SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics) och AIAA (The American Institute of Aeronautics and Astronautics)
 • Medlem i SAMS (The South African Mathematical Society)

Undervisning

 • Combining Partial Differential Equations, Machine Learning and Measurements for Increased Prediction Capability, 3 hp, hösten 2019, Linköpings universitet
 • Numerisk lösning av initial och randvärdesproblem (MAI0122), 3 hp, hösten 2017, Linköpings universitet och University of Cape Town, Sydafrika
 • Stochastic Galerkin Methods for Partial Differential Equations (MAI0129), 5 hp, våren 2016, Linköpings universitet
 • Valda artiklar om välställdhet och numerisk approximation, 5 hp, hösten 2014, Linköpings universitet
 • Numerisk lösning av initial och randvärdesproblem (MAI0122), 3 hp, hösten 2013, Linköpings universitet
 • Snabbkurs: Numerical Methods for Initial Boundary Value Problems, våren 2013, Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) i Sydafrika
 • Numerisk lösning av tidsberoende partiella differentialekvationer (MAI0106), hösten 2011, Linköpings universitet
 • Numerical Methods for Initial Boundary Value Problems (CME 326), våren 2011, Stanford University
 • Numerical Methods for Initial Boundary Value Problems (CME 326), vintern 2009, Stanford University

CV Visa/dölj innehåll

Forskning Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Tidigare doktorander Visa/dölj innehåll

Tidigare postdoc

Marco Kupianen. Projekt: IDIHOM, InDustrIalisation of Higher Order Methods, 2011-2014. 

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

2020

Organisation Visa/dölj innehåll