Tidsberoende partiella differentialekvationer

Inom mitt forskningsområde utvecklar vi numeriska beräkningsmetoder för multi-fysiktillämpningar styrda av partiella differentialekvationer. Vi studerar även inflytandet av osäkerhet i data och parametervärden på den numeriska lösningen och siktar på att kunna leverera ett svar med en viss given felmarginal.

Jag finns på ResearchGate


Uppdrag

Uppdrag

 • Avdelningschef för Beräkningsmatematik vid Matematiska institutionen
 • Styrelsemedlem för Linköpings tekniska högskola (LiTH)
 • Styrelsemedlem för The National Supercomputer Centre in Sweden (NSC)
 • Biträdande redaktör för Journal of Computational Physics (JCP), Elsevier
 • Biträdande redaktör för BIT Numerical Mathematics, Springer Verlag

Utnämningar

 • Senior Research Fellow, Center for Turbulence Research, Stanford University, USA, 2009 -
 • Honorary Professor, School of Computational and Applied Mathematics, University of the Witwatersrand, Sydafrika, 2010 -
 • Honorary Professor, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering and the Built Environment, University of Cape Town, Sydafrika, 2018 -

Forskningsnätverk

 • Partner i FP7-projektet UMRIDA (EU:s Seventh Framework Programme, Uncertainty Management for Robust Industrial Design in Aeronautics)
 • Partner i VINNOVA-projektet MIAU (Sveriges innovationsmyndighet, Metoder för ökad noggrannhet i instationär aerodynamik)
 • Medlem i SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics) och AIAA (The American Institute of Aeronautics and Astronautics)

Undervisning

 • Numerisk lösning av initial och randvärdesproblem (MAI0122), 3 hp, hösten 2017, Linköpings universitet och University of Cape Town, Sydafrika
 • Stochastic Galerkin Methods for Partial Differential Equations (MAI0129), 5 hp, våren 2016, Linköpings universitet
 • Valda artiklar om välställdhet och numerisk approximation, 5 hp, hösten 2014, Linköpings universitet
 • Numerisk lösning av initial och randvärdesproblem (MAI0122), 3 hp, hösten 2013, Linköpings universitet
 • Snabbkurs: Numerical Methods for Initial Boundary Value Problems, våren 2013, Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) i Sydafrika
 • Numerisk lösning av tidsberoende partiella differentialekvationer (MAI0106), hösten 2011, Linköpings universitet
 • Numerical Methods for Initial Boundary Value Problems (CME 326), våren 2011, Stanford University
 • Numerical Methods for Initial Boundary Value Problems (CME 326), vintern 2009, Stanford University

CV

Forskning

Nyhetsartiklar

Doktorander

Tidigare doktorander

Tidigare postdoc

Marco Kupiainen. Projekt: IDIHOM, InDustrIalisation of Higher Order Methods, 2011-2014. 

Publikationer

2019

Samira Nikkar, Jan Nordström

A dual consistent summation-by-parts formulation for the linearized incompressible Navier-Stokes equations posed on deforming domains

Ingår i Journal of Computational Physics

Artikel i tidskrift

Jan Nordström, Markus Wahlsten

Robust Design of Initial Boundary Value Problems

Ingår i Uncertainty Management for Robust Industrial Design in Aeronautics

Kapitel i bok, del av antologi

2018

Hannes Frenander, Jan Nordström

Spurious solutions for the advection-diffusion equation using wide stencils for approximating the second derivative

Ingår i Numerical Methods for Partial Differential Equations

Artikel i tidskrift

Markus Wahlsten, Jan Nordström

Robust boundary conditions for stochastic incompletely parabolic systems of equations

Ingår i Journal of Computational Physics

Artikel i tidskrift

Sofia Eriksson, Jan Nordström

Finite difference schemes with transferable interfaces for parabolic problems

Ingår i Journal of Computational Physics

Artikel i tidskrift

Samira Nikkar, Jan Nordström

Summation-by-Parts Operators for Non-Simply Connected Domains

Ingår i SIAM Journal on Scientific Computing

Artikel i tidskrift

Jan Nordström, Hannes Frenander

On Long Time Error Bounds for the Wave Equation on Second Order Form

Ingår i Journal of Scientific Computing

Artikel i tidskrift

Tomas Lundquist, Arnaud Malan, Jan Nordström

A hybrid framework for coupling arbitrary summation-by-parts schemes on general meshes

Ingår i Journal of Computational Physics

Artikel i tidskrift

Andrea Alessandro Ruggiu, Jan Nordström

On pseudo-spectral time discretizations in summation-by-parts form

Ingår i Journal of Computational Physics

Artikel i tidskrift

Magnus Svärd, Jan Nordström

Response to “Convergence of Summation-by-Parts Finite Difference Methods for the Wave Equation”

Ingår i Journal of Scientific Computing

Artikel i tidskrift

Viktor Linders, Tomas Lundquist, Jan Nordström

On the order of Accuracy of Finite Difference Operators on Diagonal Norm Based Summation-by-Parts Form

Ingår i SIAM Journal on Numerical Analysis

Artikel i tidskrift

Jan Nordström, Fatemeh Ghasemi

Corrigendum to “On the relation between conservation and dual consistency for summation-by-parts schemes”[J. Comput. Phys. 344 (2017) 437–439]

Ingår i Journal of Computational Physics

Artikel i tidskrift

Oskar Ålund, Jan Nordström

A Stable Domain Decomposition Technique for Advection–Diffusion Problems

Ingår i Journal of Scientific Computing

Artikel i tidskrift

Andrea Alessandro Ruggiu, Per Weinerfelt, Jan Nordström

A new multigrid formulation for high order finite difference methods on summation-by-parts form

Ingår i Journal of Computational Physics

Artikel i tidskrift

Markus Wahlsten, Jan Nordström

The effect of uncertain geometries on advection–diffusion of scalar quantities

Ingår i BIT Numerical Mathematics

Artikel i tidskrift

Jan Nordström, Viktor Linders

Well-posed and stable transmission problems

Ingår i Journal of Computational Physics

Artikel i tidskrift

Fredrik Laurén, Jan Nordström

Practical Inlet Boundary Conditions for Internal Flow Calculations

Ingår i Computers & Fluids

Artikel i tidskrift

2017

Viktor Linders, Marco Kupiainen, Jan Nordström

Summation-by-Parts Operators with Minimal Dispersion Error for Coarse Grid Flow Calculations

Ingår i Journal of Computational Physics

Artikel i tidskrift

Ossian O'Reilly, Tomas Lundquist, Eric M. Dunham, Jan Nordström

Energy stable and high-order-accurate finite difference methods on staggered grids

Ingår i Journal of Computational Physics

Artikel i tidskrift

Hannes Frenander, Jan Nordström

Constructing non-reflecting boundary conditions using summation-by-parts in time

Ingår i Journal of Computational Physics

Artikel i tidskrift

Hannes Frenander, Jan Nordström

A stable and accurate relaxation technique using multiple penalty terms in space and time

Ingår i Dynamics of atmospheres and oceans (Print)

Artikel i tidskrift

Mark H Carpenter, Jan Nordström, David Gottlieb

Corrigendum to “A stable and conservative interface treatment of arbitrary spatial accuracy” [J.Comput.Phys.148(1999)341–365]

Ingår i Journal of Computational Physics

Artikel i tidskrift

Fatemeh Ghasemi, Jan Nordström

Coupling Requirements for Multiphysics Problems Posed on Two Domains

Ingår i SIAM Journal on Numerical Analysis

Artikel i tidskrift

Samira Nikkar, Jan Nordström

A fully discrete, stable and conservative summation-by-parts formulation for deforming interfaces

Ingår i Journal of Computational Physics

Artikel i tidskrift

Ossian O'Reilly, Eric M Dunham, Jan Nordström

Simulation of Wave Propagation Along Fluid-Filled Cracks Using High-Order Summation-by-Parts Operators and Implicit-Explicit Time Stepping

Ingår i SIAM Journal on Scientific Computing

Artikel i tidskrift

David A. Kopriva, Jan Nordström, Gregor J. Gassner

Error Boundedness of Discontinuous Galerkin Spectral Element Approximations of Hyperbolic Problems

Ingår i Journal of Scientific Computing

Artikel i tidskrift

Jan Nordström, Andrea Alessandro Ruggiu

On conservation and stability properties for summation-by-parts schemes

Ingår i Journal of Computational Physics

Artikel i tidskrift

Jan Nordström, Fatemeh Ghasemi

On the relation between conservation and dual consistency for summation-by-parts schemes

Ingår i Journal of Computational Physics

Artikel i tidskrift

Jan Nordström

A Roadmap to Well Posed and Stable Problems in Computational Physics

Ingår i Journal of Scientific Computing

Artikel i tidskrift

Sofia Eriksson, Jan Nordström

Exact Non-reflecting Boundary Conditions Revisited: Well-Posedness and Stability

Ingår i Foundations of Computational Mathematics

Artikel i tidskrift