Fotografi av Jan Nordström

Jan Nordström

Professor emeritus

Tidsberoende partiella differentialekvationer

Inom mitt forskningsområde utvecklar vi numeriska beräkningsmetoder för multi-fysiktillämpningar styrda av partiella differentialekvationer. Vi studerar även inflytandet av osäkerhet i data och parametervärden på den numeriska lösningen och siktar på att kunna leverera ett svar med en viss given felmarginal.

Jag finns på ResearchGate