Presentation

Jag arbetar som kommunikatör vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)