Fotografi av Jenny Eilertsen

Jenny Eilertsen

Kommunikatör

Kommunikation har varit livsnödvändigt för människan sedan tidernas begynnelse och kommer så vara även i framtiden. Genom att tänka fritt och göra nytt hittar jag rätt väg för rätt information så att det som kommuniceras får önskad effekt.

Kommunikatör med digital marknadsföring som fokus

Jag har min anställning vid Kommunikations- och marknadsavdelningen (KOM) och hyrs ut som kommunikatör till Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) samt till Campusrådet vid Campus Norrköping.

Mitt uppdrag på Kommunikations- och marknadsavdelningen (KOM)

På KOM ingår jag i teamet för digital marknadsföring. Där arbetar jag främst med marknadsföring av våra utbildningsprogram i form av riktad annonsering i sociala medier och i Google ads. Jag sporras av att försöka se till att rätt budskap når ut till rätt målgrupp och att vår annonsering blir en hjälp för presumtiva studenter att hitta rätt i den stora mängd utbildningsmöjligheter som finns idag.

Mitt uppdrag på Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)

På ITN jobbar jag med våra olika webbplattformar och hjälper våra medarbetare med synlighet på såväl externwebb som intranät. Jag stöttar ledningen och medarbetare i både operativa och strategiska kommunikationsfrågor gällande exempelvis rekrytering av studenter och medarbetare, forskningskommunikation och internkommunikation.

Mitt uppdrag för Campusrådet vid Campus Norrköping

I mitt uppdrag som kommunikatör för Campusrådet arbetar jag för att bibehålla och utveckla den goda kontakt LiU har med Norrköpings kommun och näringsliv. Mitt tydligaste fokus här är att tillsammans med kommunikatörer vid kommunen och andra intressenter arbeta för att öka intresset för Norrköping som studentstad.

Mina arbetsplatser

LiU - Sveriges mest attraktiva universitet