Presentation

Mitt huvudsakliga intresseområde rör sig om funktionella magtarmsjukdomar samt olika typer av bäckenbottendysfunktioner och bäckensmärta.

Oktober 2010 disputerade jag vid Linköpings universitet och i avhandlingen studerade vi muskelfunktionen hos kvinnor med kvarstående bäckensmärta efter graviditet. 

Sedan fler år tillbaka kombinerar jag kliniskt arbete vid Bäckenfunktionsenheten, Magtarmmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping med forskning och undervisningsuppdrag. Bl.a. har vi visat att en kombination av biofeedback-träning av bäckenbottenmusklerna och läkemedelsbehandling är effektivt i att reducera antalet episoder av avföringsläckage. Alla blir dock inte bra av denna behandling och vi har därför fortsatt med en ny randomiserad studie i vilken vi undersöker effekten av att komplettera behandlingen med percutan tibialisstimulering. Utöver denna randomiserade studie så är jag involverad i studier som syftar till att vi ska förstå, utvärdera och behandla 

Publikationer

2022

2021

2016

Om mig

CV

 • Adjungerad universitetslektor, LiU december 2016 
 • Leg. fysioterapeut, Bäckenfunktionsenheten, magtarmmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping februari 2016
 • Kliniskt uppdrag mot Bäckenfunktionsenheten, magtarmmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping augusti 2011-januari 2016
 • Universitetslektor, LiU november 2011
 • Medicine doktorsexamen, LiU oktober 2010
 • Leg. sjukgymnast, Eksjö vårdcentral februari 2004-januari 2006
 • Sjukgymnastexamen LiU, januari 2004

Uppdrag

 • Vetenskaplig granskare vid Socialstyrelsens arbete med riktlinjer för endometrios
 • Granskningsuppdrag för > 5 internationella vetenskapliga tidskrifter

Undervisning

 • Bäckenbottenfunktion och bäckenbottendysfunktioner samt bäckenrelaterad smärta på fysioterapeutprogrammet
 • Anorektal anatomi och fysiologi samt bäckenbottendysfunktioner vid läkarprogrammet.
 • Bäckenbottenträning i kursen ”Inkontinens och inkontinensvård”, 7.5 hp
 • Handledning av kandidat- och masteruppsatser i fysioterapi

Organisation