Fotografi av Jenny Sjödahl

Jenny Sjödahl

Jag arbetar kliniskt, forskar och undervisar inom området funktionella magtarmsjukdomar samt bäckenbottendysfunktioner och bäckensmärta. 

Presentation

Mitt huvudsakliga intresseområde rör sig om funktionella magtarmsjukdomar samt olika typer av bäckenbottendysfunktioner och bäckensmärta.

Oktober 2010 disputerade jag vid Linköpings universitet och i avhandlingen studerade vi muskelfunktionen hos kvinnor med kvarstående bäckensmärta efter graviditet. 

Sedan fler år tillbaka kombinerar jag kliniskt arbete vid Bäckenfunktionsenheten, Magtarmmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping med forskning och undervisningsuppdrag. Bl.a. har vi visat att en kombination av biofeedback-träning av bäckenbottenmusklerna och läkemedelsbehandling är effektivt i att reducera antalet episoder av avföringsläckage. Alla blir dock inte bra av denna behandling och vi har därför fortsatt med en ny randomiserad studie i vilken vi undersöker effekten av att komplettera behandlingen med percutan tibialisstimulering. Utöver denna randomiserade studie så är jag involverad i studier som syftar till att vi ska förstå, utvärdera och behandla 

Publikationer

2024

Anna Ingemansson, Susanna Walter, Michael P. Jones, Jenny Sjödahl (2024) Defecation Symptoms in Relation to Stool Consistency Significantly Reflect the Dyssynergic Pattern in High-resolution Anorectal Manometry in Constipated Patients Journal of Clinical Gastroenterology, Vol. 58, s. 57-63 Vidare till DOI
Jenny Sjödahl, Anna Ingemansson, Tetyana Bureychak, Anna-Karin Norlin, Michael P. Jones, Åshild Olsen Faresjö, Susanna Walter (2024) Defecation symptoms in primary health care patients with irritable bowel syndrome Scandinavian Journal of Gastroenterology, Vol. 59, s. 16-24 Vidare till DOI

2022

Tetyana Bureychak, Åshild Olsen Faresjö, Jenny Sjödahl, Anna-Karin Norlin, Susanna Walter (2022) Symptoms and health experience in irritable bowel syndrome with focus on men Neurogastroenterology and Motility, Vol. 34, Artikel e14430 Vidare till DOI

Om mig

CV

 • Adjungerad universitetslektor, LiU december 2016 
 • Leg. fysioterapeut, Bäckenfunktionsenheten, magtarmmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping februari 2016
 • Kliniskt uppdrag mot Bäckenfunktionsenheten, magtarmmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping augusti 2011-januari 2016
 • Universitetslektor, LiU november 2011
 • Medicine doktorsexamen, LiU oktober 2010
 • Leg. sjukgymnast, Eksjö vårdcentral februari 2004-januari 2006
 • Sjukgymnastexamen LiU, januari 2004

Uppdrag

 • Vetenskaplig granskare vid Socialstyrelsens arbete med riktlinjer för endometrios
 • Granskningsuppdrag för > 5 internationella vetenskapliga tidskrifter

Undervisning

 • Bäckenbottenfunktion och bäckenbottendysfunktioner samt bäckenrelaterad smärta på fysioterapeutprogrammet
 • Anorektal anatomi och fysiologi samt bäckenbottendysfunktioner vid läkarprogrammet.
 • Bäckenbottenträning i kursen ”Inkontinens och inkontinensvård”, 7.5 hp
 • Handledning av kandidat- och masteruppsatser i fysioterapi

Organisation