Fotografi av João Florêncio

João Florêncio

Professor

Min forskning fokuserar på queerkulturer med fokus på kroppslighet och sexualitet, som utforskar samspelet mellan kroppen, medieteknologier och sexualitet i samtida kultur.

Sex, media och sexkulturer som påverkar kroppen och formar identiteten

Min forskning bygger på queerstudier, mediestudier, visuell kultur och kulturstudier för att utforska på vilket sätt kroppen har formats, övervakats och ifrågasatts som en politisk arena för kreativt och känslofyllt världsskapande inom moderna och samtida sexkulturer.

Sex och sexualiteter är allomfattande förekomster i samtida mediekulturer och offentliga diskurser, från hälsopanik kring effekterna av lättillgänglig online-porr, till pågående (och gamla) moralpaniker om "bra" och "dåligt" sex, rädsla för "sexualisering" eller den växande marknaden för alla typer av sexteknologier: porr, sexleksaker, sexprestationsläkemedel (Viagra, Cialis), narkotikabruk (GHB, kristallmetamfetamin, katinoner), online-sexarbete (OnlyFans, JustForFans), dejting- och mötesappar (Grindr, Tinder, Recon, Hinge, Scruff).

I min forskning närmar jag mig sexkulturer som pelare för moderna och samtida former av subjektivering, där jag betonar olika mediers roll och möjligheter att producera, sprida och upprätthålla olika sexkulturer och sexuella subjekt. Här innefattar "media" inte enbart föremål som vanligtvis kopplas till nutida medielandskap (till exempel film, tryckt media, television, internet), utan sträcker sig även till den materiella kroppen själv som ett förkroppsligat gränssnitt av sensationer och känslor, begär och identiteter. Det vill säga kroppen som det medium som förkroppsligar, medierar och modulerar förhållandet mellan jaget och världen, som låter jaget flyta ut i världen och världen flyta in i jaget. På liknande sätt innebär "media" de olika teknologiska proteser som har spelat och fortsätter att spela viktiga roller inom sexkulturer och processer av sexuell subjektivering: rekreationsanvändning av narkotika, sexleksaker, visuell media med mera.

Mitt arbete navigerar därför i de komplexa politiska och etiska aspekterna av våra sexkulturer. Sexkulturer kan och skapar ofta bredare kunskapssystem, oavsett om de är hegemoniska eller minoriserade. Samtidigt kan de också fungera som platser för utforskning och provokation av nya sätt att relatera till sig själv och andra, för att ifrågasätta gränserna mellan det individuella och det kollektiva och för att förkroppsliga oss själva på olika sätt, ibland på mer omfattande sätt med potential att forma bredare aspekter av våra liv och vår existens i världen.


Publikationer

Böcker

 • Bareback Porn, Porous Masculinities, Queer Futures: The Ethics of Becoming-Pig. London: Routledge, 2020.

Tidskriftsartiklar

 • “Drugs, Techno and the Ecstasy of Queer Bodies,” The Sociological Review 71, no. 4 (2023): 861–880. DOI: 10.1177/00380261231174970.
 • “Introduction to a special Cultural Commons section on It’s a Sin,” co-written with Gary Needham. European Journal of Cultural Studies 26, no. 1 (2023): 80–84. DOI: https://doi.org/10.1177/13675494221106493.
 • “The Care of the Flesh.” Journal of Bodies, Sexualities and Masculinities 3, no. 2 (2022): 133–139.
 • “Sexing the Archive: Gay Porn and Subcultural Histories,” co-written with Ben Miller. Radical History Review 142 (2022):133–141.
 • “Chemsex Cultures: Subcultural Reproduction and Queer Survival.” Sexualities, 2021. DOI: 10.1177/1363460720986922.
 • “Writing Theory during a Pandemic.” Identities: Journal for Politics, Gender and Culture 17, no. 1 (2020): 32–34.
 • “Antiretroviral Time: Gay Sex, Pornography, and Temporality ‘post-Crisis’.” Somatechnics 10, no.2 (2020): 195–214.
 • “Breeding futures: masculinity and the ethics of CUMmunion in Treasure Island Media’s Viral Loads.” Porn Studies 5, no. 3 (2018): 271–285.
 • “Thicker States.” GPS: Global Performance Studies, Vol. 1, No. 1 (2017). Co-written with Felipe Cervera, Shawn Chua, Eero Laine, and Evelyn Wan.
 • “Enmeshed Bodies, Impossible Touch: the Object-Oriented World of Pina Bausch’s Café Müller.” Performance Research, Vol. 20, No. 2 (2015): 53–59.
 • “Encountering Worlds: Performance in/as Philosophy in the Ecological Age.” Performance Philosophy, No. 1 (2015): 195–213.
 • “Dancing to the Rhythm of a Geiger Counter: Modern(ist) Narcissism and the Anthropocenic Shock.” Identities: Journal of Politics, Gender, and Culture, Vol. 10, No. 1–2 (2013): 111–122.

 

Essäer i antologier och samlingsverk

 • ‘C’est Votre Choix’: Pleasure, Safety and Risk in Projet X.” In Revisiting HIV/AIDS in French Culture: Raw Matters, edited by Loïc Bourdeau and V. Hunter Capps, 93–114. Lanham: Lexington Books, 2022.
 • “The Theatre of Posthuman Immunity.” In The Routledge Companion to Theatre and Politics, edited by Peter Eckersall and Helen Grehan, 42–45. London: Routledge, 2019.
 • “Porosity/The Body.” In Venice Performance Art Week III: Fragile Body—Material Body, edited by Andrea Pagnes and Verena Stenke, 53–59. Venice: VestAndPage Press, 2017.
 • “Evoking the Strange Within: Performativity, Metaphor, and Translocal Knowledge in Derek Jarman’s Blue.” In Queer Dramaturgies: International Perspectives on Where Performance Leads Queer, edited by Alyson Campbell and Stephen Farrier, 178–191. Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 2015.
 • “Fucked by Strangers/Baisé par des Étrangers.” In Ghost Nature, edited by Caroline Picard, 145–164. Chicago: Green Lantern Press for La Box/École Nationale Supérieure d’Art de Bourges, 2014.
 • “Staging the World: A Theatrics of Objects.” In Field Static, edited by Devin King and Caroline Picard, 7–14. Chicago: Holon Press, 2012.
 • “Of Lights, Flesh, Glitter, and Soil: Notes Towards a Complex Ecology of Live Art.” In Space (Re)Solutions: Interventions and Research in Visual Culture, edited by Peter
 • Mörtenbock and Helge Mooshammer, 73-85. Bielefeld: Transcript Verlag, 2011.

CV

CV

2014 - PhD, Visual Cultures (Goldsmiths, University of London)

2012 - Postgraduate Certificate, Management of Learning and Teaching in Higher Education (Goldsmiths, University of London)

2008 - MA (Distinction), Media Arts Philosophy and Practice (University of Greenwich)

2006 - "Licenciatura", Musicology (Universidade Nova de Lisboa)

2004 - 30 ECTS, Tecniche Artistiche e dello Spettacolo (Università Ca' Foscari di Venezia)

Akademiskt medborgarskap

Editorial Board, Sexualities
UKRI Future Talent Peer-Review College
AHRC Peer-Review College
Critical Friends of the Schwules Museum (Berlin)

Sociala medier

Twitter/X: NoisyBits

Nyheter

Organisation