Sexmedia och sexkulturer

En person håller i en mobiltelefon med ljus skärm  i ett mörkt rum med rött ljus
Nytt forskningsområde om sexmedia och sexkulturer

Sexualitet är grundläggande för vår förståelse av oss själva och vår plats i världen. Istället för att vara något uteslutande internt påverkas sexualiteten djupt av de kulturer och medieekologier som vi är en del av. Sexmedia och sexkulturer vid Tema Genus samlar forskare som utforskar hur media och kultur formar moderna och samtida sexualiteter.

Sex och sexualitet är närvarande i samtida mediekulturer och offentliga diskurser. Det handlar om allt från oro för effekterna av lättillgänglig online-pornografi, till pågående (och urgammal) ångest över sex som något ”gott” eller ”ont”, samt rädsla för "sexualisering" och "objektifiering". Dessutom finns det en ökad tillgänglighet av en mängd olika sexuella teknologier såsom pornografi, sexleksaker, sexrobotar, sexprestationsläkemedel som Viagra och Cialis, hormonersättningsterapier, antiretrovirala läkemedel och rekreationsdroger som används i sexuella sammanhang, som GHB, metamfetamin och katinoner, plattformar för online-sexarbete som OnlyFans och JustForFans, samt dejting- och hook-up-appar såsom Grindr, Recon, Tinder, Hinge och Scruff.

Undersöker sexkulturer genom medieinfrastrukturer

Forskningsområdet Sexmedia och sexkulturer på Tema Genus vid Linköpings universitet studerar sexkulturer och deras medieinfrastrukturer som pelare för moderna och samtida subjektiviteter och identitetsformationer. Vi fokuserar på olika mediers och medieringsprocessers roll och möjligheter i att skapa, sprida och upprätthålla olika sexkulturer och, därmed olika sexuella subjekt. Viktigt är att vi inte begränsar vår förståelse av "media" och "mediering" till former traditionellt förknippade med vårt moderna medielandskap som film, tryckta medier, television och digitala medier. Vi ser istället den materiella kroppen som en del av den mediala sammansättningen, vars medieringsprocesser inte bara återskapar utan även formar förkroppsligade sexuella subjekt.

Kritisk analys av sexkulturer

Vår forskning inom Sexmedia och sexkulturer utforskar den komplexa politiska och etiska naturen hos moderna och samtida sexkulturer, inklusive de som ofta marginaliseras eller förbises, såsom queera sexkulturer. Vi granskar kritiskt hur sexkulturer bildas, berättas, sprids och upprätthålls, samt hur de formar oss som förkroppsligade sexuella subjekt.

Sexkulturer kan reproducera bredare makt- och kunskapssystem, men de kan också, ofta samtidigt, fungera som laboratorier för experiment med kroppen och självet, med hur vi relaterar till oss själva och till andra, och undersöka gränserna mellan mellan det singulara och det plurala. I form av existentiella laboratorier kan sexkulturer förändra hur vi ser oss själva, antingen genom att leda oss att bli mer inåtvända för att bevara våra identiteter på bekostnad av andra, eller genom att uppmuntra oss att vara mer öppna för olika människor, idéer och vår etiska existens i världen.

Kontakt

Nyheter

Organisation