Fotografi av Joakim Henricson

Joakim Henricson

Jag arbetar som förste forskningsingenjör på FoU-enheten på Akutkliniken på US. Mitt huvudsakliga forskningsområde är mikrocirkulationen i huden.

Mikrocirkulationen i huden

I mitt arbete använder jag mig av ett flertal olika mättekniker, de flesta optiska, för att studera hur blodflödet i kroppens minsta kärl påverkas vid olika typer av provokationer. I vårt hudfysiologiska laboratorium, som vi delar med Hudmottagningen US, kan vi följa hur distributionen av blod förändras som svar på både yttre och inre stimuli. Vi har ett antal icke- samt minimalinvasiva metoder som vi använder för att på ett förutsägbart sätt få responser som vi kan mäta med våra olika mättekniker. Syftet är att bättre förstå mikrocirkulationens roll, vid hälsa och ohälsa samt att förstå och tolka de signaler om förändrad mikrocirkulation som tycks uppstå tidig i förloppet av vissa kroniska tillstånd.

Publikationer

2023

Linda Samils, Joakim Henricson, Tomas Strömberg, Ingemar Fredriksson, Fredrik Iredahl (2023) Workload and sex effects in comprehensive assessment of cutaneous microcirculation Microvascular Research, Vol. 148, Artikel 104547 Vidare till DOI
Hanna Jonsson, Joakim Henricson, Rolf Saager, Daniel Wilhelms (2023) Microcirculatory response to lower body negative pressure and the association to large vessel function PHOTONICS IN DERMATOLOGY AND PLASTIC SURGERY 2023, Artikel 123520A Vidare till DOI
Erika Hörlin, Samia Munir Ehrlington, Rani Toll, Joakim Henricson, Daniel Wilhelms (2023) Is the clinical frailty scale feasible to use in an emergency department setting? A mixed methods study BMC Emergency Medicine, Vol. 23, Artikel 124 Vidare till DOI
Martin Hultman, Marcus Larsson, Tomas Strömberg, Joakim Henricson, Fredrik Iredahl, Ingemar Fredriksson (2023) Flowmotion imaging analysis of spatiotemporal variations in skin microcirculatory perfusion Microvascular Research, Vol. 146, Artikel 104456 Vidare till DOI

2022

Erika Hörlin, Samia Munir Ehrlington, Joakim Henricson, Rani Toll, Daniel Björk Wilhelms (2022) Inter-rater reliability of the Clinical Frailty Scale by staff members in a Swedish emergency department setting Academic Emergency Medicine, Vol. 29, s. 1431-1437 Vidare till DOI

Forskning

Kollegor