Akutsjukvård som forskningsområde

Jag leder en forskargrupp som arbetar med nya typer av prognosmodeller baserade på stora datamängder samt utveckling av fysiologisk mätteknik för akutsjukvård.

Att arbeta både kliniskt och med forskning ser jag som en nästan nödvändig kombination. Akutsjukvård är ett nytt forskningsområde i Sverige, vi bygger evidens för vårt eget arbete och har ett mycket stort patientunderlag. Det är förhållandevis lätt att få deltagare till våra studier och det är enkelt att identifiera frågor som är viktiga för många patienter.


Nyheter

Publikationer

Senaste publikationer i LiU DiVA

2023

2022

Organisation