Fotografi av Joanna-Maria Papageorgiou

Joanna-Maria Papageorgiou

Jag är läkare på Kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping med fokus på patienten med avancerad hjärtsvikt som är utrustade med hjärtpump eller som har genomgått hjärttransplantation likaså patienter som lider av Pulmonell Arteriell Hypertension (PAH).

Jag kombinerar mitt kliniska arbete med att vara doktorand och forskar kring tele-rehabilitering, dvs rehabilitering på distans, hos dessa patientgrupper. Mitt mål är att hitta sätt för att förbättra patienternas vardag och livskvalitet.

Vad är hjärtsvikt?

Hjärtsvikt är ett kroniskt multifaktoriellt kliniskt syndrom med växande patient population som påverkar alla ålderskategorier och resulterar till nedsatt funktionsnivå och livskvalitet samt höga sjukvårdskostnader. Terapeutiska framgångar har förbättrat signifikant överlevnaden hos hjärtsviktspatienter, men symptombördan kvarstår hög.

Pulmonell Arteriell Hypertension (PAH) är en allvarlig lungkärlssjukdom som i första hand engagerar arteriolerna i lungkärlsbädden. Den presenteras med en långsamt tilltagande andfåddhet vid ansträngning och patienterna kan få invalidiserande besvär.

Fysisk aktivitet har visats förbättra livskvalitet och funktionsförmågan och troligen även ökar överlevnaden, men det är svårt att motivera och vidmakthålla träning hos personer med långvariga sjukdomar.

Jag tror att vi kan förbättra vårt arbete och hjälpa patienterna uppnå högre funktionsförmåga och bättre livskvalitet, genom utveckling av innovativa metoder, som t.ex. tele-rehabilitering.

Erfarenhet

CV

  • Läkarexamen, 2007
  • Svensk kardiologexamen, 2016
  • Överläkare på Kardiologiska kliniken, US Linköping, 2021
  • Ansvarig för Kardio-Onkologi på Kardiologiska kliniken, US Linköping, 2016
  • Ansvarig för Pulmonell Arteriell Hypertoni på Kardiologiska kliniken, US Linköping, 2022
  • SPAHR styrgruppsmedlem, 2023

Utbildningsuppdrag

  • Återkommande föreläsningsuppdrag på SK-kurs Översiktskurs i Kardiologi
  • Återkommande föreläsningsuppdrag på Översiktskurs i kardiologi för sjuksköterskor

Publikationer

2021

Joanna-Maria Papageorgiou, Henrik Almroth, Mattias Törnudd, Henriëtte van der Wal, Georgia Varelogianni, Sofia Sederholm Lawesson (2021) Fulminant myocarditis in a COVID-19 positive patient treated with mechanical circulatory support: - a case report European Heart Journal. Case Reports, Vol. 5, Artikel ytaa523 Vidare till DOI

Forskning

Organisation