Teleyoga – när öst möter väst

Teleyoga - när öst möter väst
Yoga på distans Region Östergötland

Vi undersöker om medicinsk Yoga på distans kan ge människor bättre hälsa. I studien ingår hjärtsjuka och tidigare intensivvårdspatienter.

Vår studie syftar till att utvärdera effekten av medicinsk yoga på distans i hemmet med avseende på fysisk funktion, livskvalitet, symptom på ångest och depression, sömn och kognition hos personer med långvariga sjukdomstillstånd.

Design

Randomiserad kontrollerad studie med interventions- och kontrollgrupp. Personer med långvariga sjukdomstillstånd har rekryterats från fyra sjukhus (Linköping, Norrköping, Jönköping och Eskilstuna) och randomiserats till en intervention av medicinsk yoga i hemmet (teleyoga) med hjälp av en live videokonferenslänk och en yogaapp på deltagarens surfplatta i 12 veckor eller en kontrollgrupp som tar emot individ råd om fysisk aktivitet. Data har samlats in vid baslinje, 3 och 6 månader.

Studien avslutas i maj 2023 och kommer att rapporteras och kommuniceras under 2023 och 2024.

Tele-yoga studien är klar och vi bjuder in till informationsträffar

Linköping 7 oktober 2023 kl. 13-16

Välkommen till informationsträff för patienter som har deltagit i Tele-yoga studien, deras anhöriga och även andra intresserade.

Anmäl dig via detta formulär.

Plats: Hasselquistsalen, hus 001/511, ingång 76 eller 78, Campus US

Nedan följer den preliminära agendan för dagen.

13.00 – 13.30 Lunch för Tele-yoga-patienter som deltagit i studien och en anhörig
13.30 – 16.00 Studieteamet berättar om resultatet inklusive fika

Vill du anmäla dig via telefon/e-post kontakta Marie Lundberg 013-28 21 72 eller marie.lundberg@liu.se.

Sista anmälningsdag 2/10.

Jönköping 24 oktober 2023 kl. 13-16

Välkommen till informationsträff i Jönköping

Anmäl dig via detta formulär.

Plats: Kungsporten, Kungsängsvägen 25, Huskvarna

Nedan följer den preliminära agendan för dagen.

Studieteamet informerar om studien och resultatet inklusive festlig fika.

Välkommen till informationsträff för patienter som har deltagit i studien och deras anhöriga.

Vill du anmäla dig via telefon/e-post kontakta Marie Lundberg 013-28 21 72 eller marie.lundberg@liu.se.

Sista anmälningsdag 17/10.

Arrangörer

Linköpings universitet och Region Östergötland

Hitta på Campus US, Universitetssjukhuset

Forskargrupp

Publikationer

Abstracts and conference presentations

HFA Congress 2023, Oral Presentation in the Nursing and Allied Professions Investigator Award

A mixed method analysis of adherence to tele-rehabilitation including livestreamed group-yoga sessions and a yoga application

Hedbom T, Klompstra L, Orwelius L, Liljeroos M, Thylén I, Jaarsma T, Strömberg AHFA Discoveries 2020, e-poster

Tele-yoga in patients with heart failure - A feasibility, pilot study and RCT protocol

Anna Strömberg, Tiny Jaarsma, Ingela Thylen, Lotta Orwelius, Leonie KlompstraHeart Failure 2018, invited speaker Symposium;

Alternative ways to increase physical activity.

Presentation: Medi-Yoga. Anna Strömberg.

Heart Failure 2017, invited speaker
Symposium:
New home-based strategies to improve physical exercise in heart failure patients

Presentation: Yoga. Anna Strömberg


Organisation