Teleyoga – när öst möter väst

Teleyoga - när öst möter väst
Yoga på distans Region Östergötland

Vi undersöker om medicinsk Yoga på distans kan ge människor bättre hälsa. I studien ingår hjärtsjuka och tidigare intensivvårdspatienter.

Vår studie syftar till att utvärdera effekten av medicinsk yoga på distans i hemmet med avseende på fysisk funktion, livskvalitet, symptom på ångest och depression, sömn och kognition hos personer med långvariga sjukdomstillstånd.

Design

Randomiserad kontrollerad studie med interventions- och kontrollgrupp. Personer med långvariga sjukdomstillstånd har rekryterats från fyra sjukhus (Linköping, Norrköping, Jönköping och Eskilstuna) och randomiserats till en intervention av medicinsk yoga i hemmet (teleyoga) med hjälp av en live videokonferenslänk och en yogaapp på deltagarens surfplatta i 12 veckor eller en kontrollgrupp som tar emot individ råd om fysisk aktivitet. Data har samlats in vid baslinje, 3 och 6 månader.

Studien avslutas i maj 2023 och kommer att rapporteras och kommuniceras under 2023 och 2024.

Tele-yoga studien är klar och vi bjuder in till informationsträffar

Linköping 7 oktober 2023 kl. 13-16

Välkommen till informationsträff för patienter som har deltagit i Tele-yoga studien, deras anhöriga och även andra intresserade.

Anmäl dig via detta formulär.

Plats: Hasselquistsalen, hus 001/511, ingång 76 eller 78, Campus US

Nedan följer den preliminära agendan för dagen.

13.00 – 13.30 Lunch för Tele-yoga-patienter som deltagit i studien och en anhörig
13.30 – 16.00 Studieteamet berättar om resultatet inklusive fika

Vill du anmäla dig via telefon/e-post kontakta Marie Lundberg 013-28 21 72 eller marie.lundberg@liu.se.

Sista anmälningsdag 2/10.

Jönköping 24 oktober 2023 kl. 13-16

Välkommen till informationsträff i Jönköping

Anmäl dig via detta formulär.

Plats: Kungsporten, Kungsängsvägen 25, Huskvarna

Nedan följer den preliminära agendan för dagen.

Studieteamet informerar om studien och resultatet inklusive festlig fika.

Välkommen till informationsträff för patienter som har deltagit i studien och deras anhöriga.

Vill du anmäla dig via telefon/e-post kontakta Marie Lundberg 013-28 21 72 eller marie.lundberg@liu.se.

Sista anmälningsdag 17/10.

Arrangörer

Linköpings universitet och Region Östergötland

Hitta på Campus US, Universitetssjukhuset

Forskargrupp

Publikationer

Omslag för publikation ''
Anna Strömberg, Ingela Thylén, Lotti Orwelius, Leonie Klompstra, Tiny Jaarsma (2021)

International Journal of Environmental Research and Public Health , Vol.18 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Liesbet Van Bulck, Adrienne H. Kovacs, Eva Goossens, Koen Luyckx, Tiny Jaarsma, Anna Strömberg, Philip Moons (2020)

European Journal of Cardiovascular Nursing , Vol.19 , s.465-468 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Ewa Hägglund, Inger Hagerman, Kerstin Dencker, Anna Strömberg (2017)

European Journal of Cardiovascular Nursing , Vol.16 , s.381-389 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Towe Hedbom, Maria Liljeroos, Ingela Thylén, Lotti Orwelius, Tiny Jaarsma, Anna Strömberg (2023)

Journal of Medical Internet Research , Vol.25 Vidare till DOI

Abstracts and conference presentations

ACNAP EuroHeartCare 2022, e-poster

Relationship between generic instruments used to measure Health-related quality of life – same or different?
L: Orwelius, T. Jaarsma, A. Strömberg

HFA Congress 2023, Oral Presentation in the Nursing and Allied Professions Investigator Award

A mixed method analysis of adherence to tele-rehabilitation including livestreamed group-yoga sessions and a yoga application

Hedbom T, Klompstra L, Orwelius L, Liljeroos M, Thylén I, Jaarsma T, Strömberg AHFA Discoveries 2020, e-poster

Tele-yoga in patients with heart failure - A feasibility, pilot study and RCT protocol

Anna Strömberg, Tiny Jaarsma, Ingela Thylen, Lotti Orwelius, Leonie KlompstraHeart Failure 2018, invited speaker Symposium;

Alternative ways to increase physical activity.

Presentation: Medi-Yoga. Anna Strömberg.

Heart Failure 2017, invited speaker
Symposium:
New home-based strategies to improve physical exercise in heart failure patients

Presentation: Yoga. Anna Strömberg


Media presentations

Organisation