Forskning, utbildning och samverkan

Min forskning bedrevs först inom ämnet Medicinsk cellbiologi, men har sedan några år fokus på lärprocesser inom hälso- och sjukvård, framför allt interprofessionellt lärande, t ex i samband med simuleringsövningar.

Tyngdpunkten inom utbildningsuppdraget är framför allt inom läkarprogrammet, med ansvar för de laborativa undervisningsmomenten inom klinisk kemi. I och med uppdraget som programansvarig för fakultetens curriculum för Interprofessionellt lärande förändrades både utbildnings- och forskningsuppdragen.

Inom ramen för arbetet har jag utvecklat ett omfattande nationellt och internationellt nätverk där interprofessionellt lärande och praktik är minsta gemensamma nämnare.

Forskargrupper jag samarbetar med

Interprofessionellt lärande relaterat till verksamhetsförlagd utbildning och arbetsliv.
Projektledare: Madeleine Abrandt Dahlgren

Fullskalesimulering för praktisk obstetrisk träning och patientnytta.
Projektledare: Madeleine Abrandt Dahlgren och Marie Blomberg, Region Östergötland

Om mig

CV

  • Doktorsavhandling: Insuling control of glucose transport in caveolae microdomains of the plasma membrane. Johanna Gustavsson Linköping University Medical Dissertation, No 530, 1997
  • Postdok vid University of Queensland, Brisbane, Australien, 1998-2000
  • Universitetslektor Klinisk kemi 2003-
  • Programansvarig Medicinska fakultetens curriculum för Interprofessionellt lärande, 2008-2014.
  • Projektledare utveckling av nytt Curriculum för Interprofessionellt lärande, 2015-2016.
  • IPL-koordinator, 2017-

Uppdrag - Nätverk

Utbildning

I samband med decentraliseringen av läkarutbildningen vid Linköpings universitet har jag som IPL-koordinator uppdraget att verka för bästa möjliga förutsättningar för interprofessionellt lärande på samtliga utbildningsorter.

 

Publikationer

2022

2021

2020

2019

Organisation