Fotografi av Johanna Dahlberg

Johanna Dahlberg

Universitetslektor, Docent

Interprofessionellt lärande är en av medicinska fakultetens pedagogiska hörnstenar. Det har med åren blivit mitt huvudområde inom både utbildning och forskning.

Forskning, utbildning och samverkan

Min forskning bedrevs först inom ämnet Medicinsk cellbiologi, men har sedan några år fokus på lärprocesser inom hälso- och sjukvård, framför allt interprofessionellt lärande, t ex i samband med simuleringsövningar.

Tyngdpunkten inom utbildningsuppdraget är framför allt inom läkarprogrammet, med ansvar för de laborativa undervisningsmomenten inom klinisk kemi. I och med uppdraget som programansvarig för fakultetens curriculum för Interprofessionellt lärande förändrades både utbildnings- och forskningsuppdragen.

Inom ramen för arbetet har jag utvecklat ett omfattande nationellt och internationellt nätverk där interprofessionellt lärande och praktik är minsta gemensamma nämnare.

Forskargrupper jag samarbetar med

Interprofessionellt lärande relaterat till verksamhetsförlagd utbildning och arbetsliv.
Projektledare: Madeleine Abrandt Dahlgren

Fullskalesimulering för praktisk obstetrisk träning och patientnytta.
Projektledare: Madeleine Abrandt Dahlgren och Marie Blomberg, Region Östergötland

Om mig

CV

  • Doktorsavhandling: Insuling control of glucose transport in caveolae microdomains of the plasma membrane. Johanna Gustavsson Linköping University Medical Dissertation, No 530, 1997
  • Postdok vid University of Queensland, Brisbane, Australien, 1998-2000
  • Universitetslektor Klinisk kemi 2003-
  • Programansvarig Medicinska fakultetens curriculum för Interprofessionellt lärande, 2008-2014.
  • Projektledare utveckling av nytt Curriculum för Interprofessionellt lärande, 2015-2016.
  • IPL-koordinator, 2017-

Uppdrag - Nätverk

Utbildning

I samband med decentraliseringen av läkarutbildningen vid Linköpings universitet har jag som IPL-koordinator uppdraget att verka för bästa möjliga förutsättningar för interprofessionellt lärande på samtliga utbildningsorter.

 

Publikationer

Omslag för publikation ''
Sofia Nyström, Johanna Dahlberg, Håkan Hult, Madeleine Abrandt Dahlgren (2016)

Journal of Interprofessional Care , Vol.30 , s.441-447 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Sofia Nyström, Johanna Dahlberg, Håkan Hult, Madeleine Abrandt Dahlgren (2016)

Journal of Interprofessional Care , Vol.30 , s.710-716 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Sofia Nyström, Johanna Dahlberg, Samuel Edelbring, Håkan Hult, Madeleine Abrandt Dahlgren (2016)

BMC Medical Education , Vol.16 , s.1-8 Vidare till DOI

2022

Nick Hopwood, Marie Blomberg, Johanna Dahlberg, Madeleine Abrandt Dahlgren (2022) How Professional Education Can Foster Praxis and Critical Praxis: An Example of Changing Practice in Healthcare Vocations and Learning, Vol. 15, s. 49-70 Vidare till DOI
Nick Hopwood, Johanna Gustavsson, Marie Blomberg, Madeleine Abrandt Dahlgren (2022) Double stimulation in healthcare emergencies: fostering expansive, collective tool use through simulation-based continuing professional education Pedagogy, Culture & Society, Vol. 30, s. 71-87 Vidare till DOI

2021

Annika Lindh, Pia Tingström, Mats Hammar, Johanna Dahlberg (2021) Interprofessional student teams focus on staff issues while learning about quality improvement Journal of Interprofessional Care, Vol. 35, s. 552-557 Vidare till DOI

2020

Nick Hopwood, Marie Blomberg, Johanna Dahlberg, Madeleine Abrandt Dahlgren (2020) Three Principles Informing Simulation-Based Continuing Education to Promote Effective Interprofessional Collaboration: Reorganizing, Reframing, and Recontextualizing Journal of Continuing Education in the Health Professions, Vol. 40, s. 81-88 Vidare till DOI

2019

David Boud, Sofia Nyström, Madeleine Abrandt Dahlgren, Johanna Gustavsson, Michelle Kelly, Dara O’Keeffe (2019) Observing interprofessional simulation Interprofessional Simulation in Health Care: Materiality, Embodiment, Interaction, s. 115-137 Vidare till DOI

Organisation