Hållbar integrerad produktutveckling

Pusselbitar
Christian Horz

Utvecklingen av nya teknologier och relaterade samhälleliga förändringar framskrider snabbt. Detta ställer nya krav på ingenjörer, produktutvecklare och företagen. Forskargruppen inom Hållbar integrerad produktutveckling bedriver forskning med fokus på design, produktutveckling och hållbarhet.

Vår forskning hjälper företagen att bli bättre på att förutsäga, anpassa och hantera framtida utmaningar inom sina produktutvecklingsprocesser. Vi gör det enklare att utveckla bättre och attraktiva produkter med fokus på miljöaspekter. Många av projekten resulterar i framtagning av fysiska produkter som till exempel förpackningsmaskiner eller humanoida robotar. 

Forskningsområden

 • Materialval och utveckling av nya materialval
 • Säkerhet; produktsäkerhet och systemsäkerhet
 • Produktutvecklingsmetodik
 • Affektiva verktyg i produktutvecklingen
 • User acceptance kognitiv/människa maskininteraktion
 • Människan i interaktion med produkter
 • Maskinelement

Resultat och nytta 

 • Vi skapar produkter som är mera miljövänliga
 • Vi skapar produkter som kunderna vill ha
 • Vi hjälper företag att förbättra sin produktutveckling och därmed stärka sin konkurrenskraft
 • Vi utbildar studenter inom dessa ämnen

Exempel på forskning

Forskning på lättare material; nya produktionsmöjligheter = lättare material= mindre mängd material och energiåtgång vid produktion, transport, användning samt slutbehandling. Detta bidrar till resurseffektivitet. Men produkten ser annorlunda ut och beter sig ibland annorlunda än originalet tex el-bil jämfört med bil med förbränningsmotor. Därav blir det nödvändigt att integrera skapandet av kundacceptans redan i produktframtagningsprocessen.

Robotars användningsområde ökar hela tiden. Nyaste trender i industrin går mot fysiska samarbetsformer mellan människor och robotar. Det är dock förenad med säkerhets- och skaderisker så att robotarna behöver anpassas till dessa föremål.

 

Finansiärer och partners

Några av våra finansiärer och partners

Relaterad forskning

Kontakt

Organisation