Presentation

Undervisning

  • TEIE17 Industriell ekonomi - examinator

  • TEAE12 Strategisk analys och metoder för strategisk förändring – examinator

  • TQIE30/33 och TMXD20 Examensarbeten – handledare och examinator

Forskningsintresse

Företagsförvärv och hur det påverkar kunder och leverantörer

Utbildning

  • 2009 Ph.D. i Industriell Marknadsföring
  • 2003 Econ. Lic. i Industriell Marknadsföring
  • 1994 M.Sc. i Företagsekonomi
 

Publikationer

2022

2021

Organisation