Presentation

Undervisning

  • TEIE17 Industriell ekonomi - examinator
  • TEIE72 Affärsstrategier – handledare
  • TEAE10 Avancerad strategiutveckling – handledare/föreläsare
  • TQIE30/33 och TMXD20 Examensarbeten – handledare och examinator

Forskningsintresse

Företagsförvärv och hur det påverkar kunder och leverantörer

Utbildning

  • 2009 Ph.D. i Industriell Marknadsföring
  • 2003 Econ. Lic. i Industriell Marknadsföring
  • 1994 M.Sc. i Företagsekonomi
 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2013

2012

2010

2009

Organisation
Visa/dölj innehåll