Fotografi av Jonathan Siverskog

Jonathan Siverskog

Utredare

Var drar vi gränsen för hur mycket nya behandlingar får kosta? Min forskning lyfter nyttan av resursernas alternativa användning. Hur mycket hälsa hade vi vunnit om vi i stället lagt resurserna på att t ex kapa vårdköer eller öka antalet vårdplatser?

Alternativkostnad i hälsoekonomisk utvärdering

Hälsoekonomiska utvärderingar av nya behandlingar är tänkta att fungera som beslutsstöd och bidra till att hälso- och sjukvårdens begränsade resurser används på ett klokt sätt. En typisk utvärdering visar hur mycket det kostar att vinna ett år i full hälsa (ett kvalitetsjusterat levnadsår, QALY) med en ny behandling. Det är dock tveksamt om den här informationen är särskilt användbar för vårdens beslutsfattare eftersom den tycks kräva att de kan och vill värdera människors hälsa i pengar.

Men om resurserna som krävs för att tillhandahålla en ny behandling hade kunnat användas till annan vård, kan vi i stället förstå ett beslut om huruvida en ny behandling bör tillhandahållas som en avvägning mellan hälsan vi vinner och hälsan vi går miste om.

Temat för min forskning är att möjliggöra detta slags tolkning av hälsoekonomiska utvärderingar genom att studera nyttan av resursers alternativa användning.

Utbildning

  • Politices kandidatexamen, 2013
  • Masterexamen i nationalekonomi, 2015
  • Filosofie doktorsexamen i medicinsk vetenskap, 2022

Undervisning

Jag undervisar på avdelningen för Nationalekonomi i bland annat ekonometri.

Publikationer

2023

2022

Nyheter

Forskningsverksamhet

Organisation