Inflammatoriska mediatorer vid reumatiska sjukdomar

Forskning 

Det övergripande syftet med forskningen i vår grupp är att få en ökad förståelse av inflammationsreaktionen till gagn för patienter med inflammatoriska sjukdomar. Främst studeras mekanismer av relevans för ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) och systemisk lupus erythematosus (SLE). Vi genomför experimentella studier inom akut inflammation och medfödd/naturlig immunitet.
 
Ett urval av aktuella projekt är kartläggning av akutfasproteiners (inklusive komplementsystemets) biologiska roller och identifiering av reglerande faktorer, autoantikroppar och immunkomplex, leukocyters ”frustrerade” fagocytos, samt huruvida trombocyter är en viktig inflammationsreglerande aktör.
 
Därtill metodutveckling rörande biologiska interfaser/matriser och biosensorer. 

Undervisning

Jag är exempelvis programansvarig för det internationella kandidatprogrammet ”Experimental & Industrial Biomedicine”, studierektor för de kurser som BKV ger inom ramen för civilingenjörsprogrammen teknisk och kemisk biologi, samt examinator för kurser inom exempelvis immunologi och cellbiologi och för examensarbeten vid flera olika utbildningar.  
 

PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

Helena Enocsson, Lina Wirestam, Charlotte Dahle, Leonid Padyukov, Andreas Jonsen, Murray B. Urowitz, Dafna D. Gladmane, Juanita Romero-Diaz, Sang-Cheol Bae, Paul R. Fortin, Jorge Sanchez-Guerrero, Ann E. Clarke, Sasha Bernatsky, Caroline Gordon, John G. Hanly, Daniel J. Wallace, David A. Isenberg, Anisur Rahman, Joan T. Merrill, Ellen Ginzler, Graciela S. Alarcon, W. Winn Chatham, Michelle Petri, Munther Khamashta, Cynthia Aranow, Meggan Mackay, Mary Anne Dooley, Susan Manzi, Rosalind Ramsey-Goldman, Ola Nived, Kristjan Steinsson, Asad A. Zoma, Guillermo Ruiz-Irastorza, S. Sam Lim, Kenneth C. Kalunian, Murat Inanc, Ronald F. van Vollenhoven, Manuel Ramos-Casals, Diane L. Kamen, Soren Jacobsen, Christine A. Peschken, Anca Askanase, Thomas Stoll, Ian N. Bruce, Jonas Wetterö, Christopher Sjöwall (2020) Soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) levels predict damage accrual in patients with recent-onset systemic lupus erythematosus Journal of Autoimmunity , Vol. 106 Vidare till DOI

2019

Relaterad forskningVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll