Fotografi av Jonas Wetterö

Jonas Wetterö

Universitetslektor, Docent

Docent i experimentell reumatologi.

Inflammatoriska mediatorer vid reumatiska sjukdomar

Forskning 

Det övergripande syftet med forskningen i vår grupp är att få en ökad förståelse av inflammationsreaktionen till gagn för patienter med inflammatoriska sjukdomar. Främst studeras mekanismer av relevans för ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) och systemisk lupus erythematosus (SLE). Vi genomför experimentella studier inom akut inflammation och medfödd/naturlig immunitet.
 
Ett urval av aktuella projekt är kartläggning av akutfasproteiners (inklusive komplementsystemets) biologiska roller och identifiering av reglerande faktorer, autoantikroppar och immunkomplex, leukocyters ”frustrerade” fagocytos, samt huruvida trombocyter är en viktig inflammationsreglerande aktör.
 
Därtill metodutveckling rörande biologiska interfaser/matriser och biosensorer. 

Undervisning

Jag är exempelvis programansvarig för det internationella kandidatprogrammet ”Experimental & Industrial Biomedicine”, studierektor för de kurser som BKV ger inom ramen för civilingenjörsprogrammen teknisk och kemisk biologi, samt examinator för kurser inom exempelvis immunologi och cellbiologi och för examensarbeten vid flera olika utbildningar.  
 

Publikationer

2024

Cecilia Hemgren, Klara Martinsson, Christopher Rooney, Jonas Wetterö, Kulveer Mankia, Paul Emery, Alf Kastbom (2024) Elevated Serum Levels of Zonulin Family Peptides in Anticitrullinated Protein Antibody-Positive At-Risk Individuals Without Arthritis Journal of Rheumatology, Vol. 51, s. 134-138 Vidare till DOI

2023

Per Lewander, Lina Wirestam, Charlotte Dahle, Jonas Wetterö, Christopher Sjöwall (2023) Serum levels of soluble urokinase plasminogen activator receptor in juvenile idiopathic arthritis: a single-center Swedish case-control study Pediatric Rheumatology, Vol. 21, Artikel 49 Vidare till DOI
Lina Wirestam, Frida Jönsson, Helena Enocsson, Christina Svensson, Maria Weiner, Jonas Wetterö, Helene Zachrisson, Per Eriksson, Christopher Sjöwall (2023) Limited Association between Antibodies to Oxidized Low-Density Lipoprotein and Vascular Affection in Patients with Established Systemic Lupus Erythematosus International Journal of Molecular Sciences, Vol. 24, Artikel 8987 Vidare till DOI
Cecilia Svanberg, Helena Enocsson, Melissa Govender, Klara Martinsson, Lawrence A. Potempa, Ibraheem M. Rajab, Rafael Fernandez-Botran, Jonas Wetterö, Marie Larsson, Christopher Sjöwall (2023) Conformational state of C-reactive protein is critical for reducing immune complex-triggered type I interferon response: Implications for pathogenic mechanisms in autoimmune diseases imprinted by type I interferon gene dysregulation Journal of Autoimmunity, Vol. 135, Artikel 102998 Vidare till DOI
Jesper Karlsson, Jonas Wetterö, Lawrence A. Potempa, Rafael Fernandez-Botran, Yasmine ONeill, Lina Wirestam, Fariborz Mobarrez, Christopher Sjöwall (2023) Extracellular vesicles opsonized by monomeric C-reactive protein (CRP) are accessible as autoantigens in patients with systemic lupus erythematosus and associate with autoantibodies against CRP Journal of Autoimmunity, Vol. 139, Artikel 103073 Vidare till DOI

Nyheter

Relaterad forskning

Organisation