Experimentella vacciner och antivirala medel

Jag forskar inom infektionsimmunologi och medicinsk mikrobiologi, experimentella vacciner och antivirala medel.

I arbetet används främst med vaccinmodeller som är inriktade mot humant immunbristvirus typ 1 (HIV-1), Influensavirus men även mot exempelvis rotavirus och Crimean Congo hemorragiskt febervirus.

Forskning

Publikationer

Utvalda publikationer

Jorma Hinkula, Stephanie Devignot, Sara Åkerström, Helen Karlberg, Eva Wattrang, Sandor Bereczky, Mehrdad Mousavi-Jazi, Christian Risinger, Gunnel Lindegren, Caroline Vernersson, Janusz Paweska, Petrus Jansen van Vuren, Ola Blixt, Alejandro Brun, Friedemann Weber, Ali Mirazimi (2017)

Journal of Virology , Vol.91 Vidare till DOI

Fler publikationer i DiVA

2023

Geyunjian H. Zhu, Mohammad Azharuddin, Bapan Pramanik, Karin Roberg, Sujoy Kumar Biswas, Padraig D´arcy, Meng Lu, Apanpreet Kaur, Alexander Chen, Ashis Kumar Dhara, Alexandru Chivu, Yunhui Zhuang, Andrew Baker, Xiewen Liu, David Fairen-Jimenez, Bismoy Mazumder, Rongjun Chen, Clemens F. Kaminski, Gabriele S. Kaminski Schierle, Jorma Hinkula, Nigel K. H. Slater, Hirak K. Patra (2023) Feasibility of Coacervate-Like Nanostructure for Instant Drug Nanoformulation ACS Applied Materials and Interfaces, Vol. 15, s. 17485-17494 Vidare till DOI

Nyheter

Om mig

CV

  • 2005 -- Professor i molekylär virologi, avdelningschef för avdelningen för Klinisk kemi
  • 1993 - PhD
  • 1989 - Fil kand

Undervisning

  • Läkarprogrammet, kurs 1 och kurs 2 samt termin 4, kurs 4 och termin 10
  • Medansvarig för programmets HIV/AIDSdag på termin 10
  • Fristående kurser i Teknisk biologi, Molekylär biomedicin, Basal virologi
  • Handleder studenter i projektarbeten inom läkarprogrammet termin 6 och inom BMA masterprogrammet

Nätverk/Uppdrag

  • SMFF
  • BioSafety kommitté
  • Ledningsråd Klinisk kemi

Organisation