Presentation

Koordinator för SciLifeLab

Som koordinator för SciLifeLab Linköping arbetar jag med att underlätta kommunikationen mellan forskare vid LiU och SciLifeLabs lokala enheter och SciLifeLab nationellt. I uppdraget inom SciLifeLab ingår att knyta andra forskningsverksamheter och nätverk inom Livsvetenskaper och hälsa närmare varandra. Jag ingår i ledningsgruppen för SciLifeLab Linköping och är adjungerad till den lokala styrgruppen.

Miljösamordnare och miljörevisor

Som miljösamordnare och miljörevisor vid BKV ingår jag i nätverk av miljösamordnare och miljörevisorer, sprider information om LiU:s miljöarbete och till ledningen, medarbetare generellt och nyanställda specifikt. Jag arbetar utifrån miljöhandlingsplaner på LiU och BKV.

Laboratoriesäkerhetskoordinator 

Som laboratoriesäkerhetskoordinator leder jag Laboratoriesäkerhetsgruppen och dess arbete vid BKV samt introducerar nyanställda som ska arbeta i laboratoriemiljö.

SciLifeLab - en forskningsinfrastruktur

Publikationer

2021

2020

2019

2018

Området miljö och hållbarhet

Organisation

Nyheter