Fotografi av Jose Gabriel Martinez Gil

Jose Gabriel Martinez Gil

Biträdande universitetslektor

Min forskning är inriktad på studier av ledande polymerer och dess tillämpningar såsom biomimetiska multifunktionella enheter, till exempel konstgjorda muskler och deras tillämpning.

Ledande polymerer och dess tillämpningar

Dr. Jose G. Martinez är biträdande universitetslektor
inom sensor- och aktuatorsystem.

Traditionella material och apparater har olika begränsningar. Till exempel är de robotar som används i dag styva och i de flesta fall tunga och bullriga, vilket begränsar deras tillämplighet på grund av säkerhet och anpassningsförmåga. Här växer nya mjuka robotar fram, baserade på olika mjuka material. En typ av mjuka material är elektro-kemomekaniska material som ledande polymerer som kan ändra deras sammansättning och egenskaper (såsom volym, färg, lagrad laddning, lagrad kemiskt innehåll, porositet, ...) på ett reversibelt sätt. Detta möjliggör utveckling av nya enheter med nya möjligheter. Att förstå de grundläggande elektrokemomekaniska processerna som är involverade i dessa material är därför nyckeln till att vidareutveckla de redan existerande applikationerna och utforska nya.
 

Publikationer

2023

Amparo Fernandez-Benito, Juan Carlos Martinez-Lopez, Mohammad Javad Jafari, Niclas Solin, Jose Gabriel Martinez Gil, Daniel Garcia-Gimenez, Thomas Ederth, Olle Inganäs, Javier Carretero-Gonzalez (2023) Green and Scalable Biopolymer-Based Aqueous Polyelectrolyte Complexes for Zinc-Ion Charge Storage Devices ChemElectroChem Vidare till DOI
Jose Gabriel Martinez Gil, Shayan Mehraeen, Edwin Jager (2023) Electrochemical Considerations for the Electropolymerization of PPy on PEDOT:PSS for Yarn Actuator Applications ChemElectroChem Vidare till DOI
Shayan Mehraeen, Milad Asadi, Jose Gabriel Martinez Gil, Nils-Krister Persson, Jonas Stålhand, Edwin Jager (2023) Effect of Core Yarn on Linear Actuation of Electroactive Polymer Coated Yarn Actuators Advanced Materials Technologies Vidare till DOI
Manav Tyagi, Maryam Fathollahzadeh, Jose Gabriel Martinez Gil, Wing Cheung Mak, Daniel Filippini, Edwin Jager (2023) Radially actuating conducting polymer microactuators as gates for dynamic microparticle sieve based on printed microfluidics Sensors and actuators. B, Chemical, Vol. 382, Artikel 133448 Vidare till DOI
Danfeng Cao, Jose Gabriel Martinez Gil, Risa Anada, Emilio Satoshi Hara, Hiroshi Kamioka, Edwin Jager (2023) Electrochemical control of bone microstructure on electroactive surfaces for modulation of stem cells and bone tissue engineering Science and Technology of Advanced Materials, Vol. 24, Artikel 2183710 Vidare till DOI

Forskning

Nyheter

Organisation