Ledande polymerer och dess tillämpningar

Dr. Jose G. Martinez är biträdande universitetslektor
inom sensor- och aktuatorsystem.

Traditionella material och apparater har olika begränsningar. Till exempel är de robotar som används i dag styva och i de flesta fall tunga och bullriga, vilket begränsar deras tillämplighet på grund av säkerhet och anpassningsförmåga. Här växer nya mjuka robotar fram, baserade på olika mjuka material. En typ av mjuka material är elektro-kemomekaniska material som ledande polymerer som kan ändra deras sammansättning och egenskaper (såsom volym, färg, lagrad laddning, lagrad kemiskt innehåll, porositet, ...) på ett reversibelt sätt. Detta möjliggör utveckling av nya enheter med nya möjligheter. Att förstå de grundläggande elektrokemomekaniska processerna som är involverade i dessa material är därför nyckeln till att vidareutveckla de redan existerande applikationerna och utforska nya.
 

Publikationer

2023

2022

Forskning

Nyheter

Organisation