Fotografi av Jose Gabriel Martinez Gil

Jose Gabriel Martinez Gil

Biträdande universitetslektor

Min forskning är inriktad på studier av ledande polymerer och dess tillämpningar såsom biomimetiska multifunktionella enheter, till exempel konstgjorda muskler och deras tillämpning.

Ledande polymerer och dess tillämpningar

Dr. Jose G. Martinez är biträdande universitetslektor
inom sensor- och aktuatorsystem.

Traditionella material och apparater har olika begränsningar. Till exempel är de robotar som används i dag styva och i de flesta fall tunga och bullriga, vilket begränsar deras tillämplighet på grund av säkerhet och anpassningsförmåga. Här växer nya mjuka robotar fram, baserade på olika mjuka material. En typ av mjuka material är elektro-kemomekaniska material som ledande polymerer som kan ändra deras sammansättning och egenskaper (såsom volym, färg, lagrad laddning, lagrad kemiskt innehåll, porositet, ...) på ett reversibelt sätt. Detta möjliggör utveckling av nya enheter med nya möjligheter. Att förstå de grundläggande elektrokemomekaniska processerna som är involverade i dessa material är därför nyckeln till att vidareutveckla de redan existerande applikationerna och utforska nya.
 

Publikationer

2023

Shayan Mehraeen, Milad Asadi, Jose Gabriel Martinez, Nils-Krister Persson, Jonas Stålhand, Edwin Jager (2023) Yarn actuators powered by electroactive polymers for wearables
Ortega-Santos Amaia Beatriz, Jose Gabriel Martinez, Edwin Jager (2023) The effect of enzyme immobilization methods in polypyrrole-based soft actuators driven by glucose and O2
Carin Backe, Jose Gabriel Martinez, Li Guo, Nils-Krister Persson, Edwin Jager (2023) Serially connected EAP based tape yarns for in-air actuation using textile structures
Manikandan Ganesan, Shayan Mehraeen, Jose Gabriel Martinez, Nils-Krister Persson, Edwin Jager (2023) Rapid responsive behaviour of electro-chemically driven coiled yarn actuators
Jose Gabriel Martinez, Carin Backe, Nils-Krister Persson, Edwin Jager (2023) Optimisation of EAP based tape yarns

Forskning

Nyheter

Organisation