Min forskning har behandlat optimering inom många olika tillämpningsområden, från telekommunikation och järnväg till snöröjning och mandatfördelning. En återkommande metodik är att ställas inför ett verkligt problem, formulera det som en matematisk modell och lösa det med en passande, ofta nyutvecklad, optimeringsmetod. Jag har presenterat min forskning i 87 internationella publikationer och 108 forskningsrapporter inom LiU.

Jag har hand om ett flertal grundkurser i optimering på LiU varje år, till vilka jag har skrivit en lärobok, och har före och under Coronapandemin gjort många offentligt tillgängliga filmer till min undervisning.

Publikationer

Organisation

Nyheter