Undervisning

Jag undervisar och handleder på kurser inom svenska språket som bland annat hör till programmet Språk, litteratur och medier samt ämneslärarprogrammet. Mina kurser behandlar främst grammatik och text, men jag har även hand om uppsatskurser samt kurser om språkvetenskaplig teori och metod.

Forskning

I oktober 2020 disputerade jag på en avhandling om hur svenska det-konstruktioner används och skapar betydelse. Avhandlingen sammankopplar grammatik och text med utgångspunkt i systemisk-funktionell teori (SFG). De viktigaste resultaten presenteras i Språk och stil 31:2 samt i populärvetenskaplig version i Språktidningen 2021/08.

Publikationer