Fotografi av Kajsa Thyberg

Kajsa Thyberg

Universitetslektor

Jag är fil.dr. i nordiska språk och lektor i svenska språket. Jag undervisar på kurser som behandlar grammatik och text.

Undervisning

Jag undervisar och handleder på kurser inom svenska språket som bland annat hör till programmet Språk, litteratur och medier samt ämneslärarprogrammet. Mina kurser behandlar främst grammatik och text, men jag har även hand om uppsatskurser samt kurser om språkvetenskaplig teori och metod.

Forskning

I oktober 2020 disputerade jag på en avhandling om hur svenska det-konstruktioner används och skapar betydelse. Avhandlingen sammankopplar grammatik och text med utgångspunkt i systemisk-funktionell teori (SFG). De viktigaste resultaten presenteras i Språk och stil 31:2 samt i populärvetenskaplig version i Språktidningen 2021/08.

Publikationer

2022

Kajsa Thyberg (2022) Svenska det-konstruktioners betydelsepotential: Om verbsemantik och modalitet i satser med icke-referentiellt det Språk och stil, Vol. NF 31, s. 106-133 Vidare till DOI

2021

Kajsa Thyberg (2021) Svenskans smartaste ord Språktidningen, Vol. 2021, s. 40-45