Fotografi av Karoline Waltelius

Karoline Waltelius

Avdelningschef, Administratör

I min roll som avdelningschef är jag med och utformar, bygger och leder verksamhetsstödet på IMT. Att leda en grupp som strävar mot samma mål är oerhört roligt, utvecklande och inspirerande.

Ansvar för avdelningen verksamhetsstöd

I min roll som avdelningschef företräder jag universitetet och institutionen som arbetsgivare gentemot de anställda och arbetsorganisationerna vid universitetet. Jag är pådrivande för utvecklingen av avdelningens organisering, bemanning, verksamhet, arbetsform och finansiering. 

Om mig

Uppdrag

 • Ledningsstöd
 • Att se till att vi följer universitetets lokala föreskrifter samt institutionens instruktioner, beslut och delegationsordningar. 
 • Att se till att de uppdrag som avdelningen åtagit sig inom forskning, utbildning och samverkan genomförs. 
 • Personal- och ekonomiansvar
 • Att se till att att handlingsplaner för arbetsmiljö, lika villkor och miljö följs samt att riskbedömningar kring avdelningens verksamhet genomförs.

Internt

 • Ledamot i institutionsstyrelsen 
 • Deltar i ledningsgruppen
 • Deltar i forum för verksamhetsutveckling
 • Beställare av inköp
 • Lokalt Brandskyddsombud 
 • Miljösamordnare
 • Ansvarig för Corporate Eurocard – utlandsbetalningar

Nätverk

 • Nätverk för administrativa chefer vid universitetet

Kollegor

Organisation