Avdelningen för verksamhetsstöd (VS)

Institutionen för medicinsk teknik är en växande institution, där många kulturer möts och samarbetar i ett gränslandet mellan sjukvård och medicinsk teknik. Vi är en plats där studenter, vidare doktorander, påbörjar sina studier, en institution med många möjligheter och med en ljus framtid.  

Vi inom stödverksamheten utgör en grund för utvecklingen och vi för det långsiktiga arbetet som sker på vår institution framåt. På ett balanserat sätt fångar vi upp behoven och underlättar i vardagen. Vi underlättar för forskarna så att de kan ägna sig åt att forska och utveckla tekniken. 

Verksamhetsstöd är ett väl fungerande kugghjul. Vi är i viss omfattning ett litet arbetslag som ska få hjulet att rulla och med hjälp av gott samarbete, bra teamwork och fungerande rutiner bygger vi vidare på vår gruppdynamik. Vi är ett stöd för ledningsgruppen och verksamheten i stort. 

Kontaktpersoner

Medarbetare