Fotografi av Karin Nordström

Karin Nordström

Universitetslektor

Jag är lektor i pedagogik vid IBL. Mitt intresseområde omfattar lärande, kompetensutveckling och hälsa i arbetslivet. Jag undervisar främst på HR-programmet men även på Beteendevetenskaplig grundkurs och fristående kurser i pedagogik och sociologi.

CV, uppdrag

CV

2022 Lektor i pedagogik, Linköpings universitet

2016 Med Dr i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet

2009 Magisterexamen i psykologi, Luleå tekniska universitet.

Uppdrag

Styrelseledamot Nya Läroverket AB

Publikationer

2014

Karin Nordström, Kerstin Ekberg, Tomas Hemmingsson, Gun Johansson (2014) Sick leave and the impact of job-to-job mobility on the future vocational situation BMC Public Health, Vol. 14 Vidare till DOI

2012

Karin Nordström, Kerstin Ekberg, Tomas Hemmingsson, Gun Johansson (2012) Sick leave and the impact of job-to-job mobility on future vocational situation.

2011

Karin Nordström, Kerstin Ekberg, Tomas Hemmingsson, Gun Johansson (2011) Rörlighet på arbetsmarknaden och återgång i arbete. Posterpresentation.

Forskning

Min forskning har berört rörlighet på, till och från arbetsmarknaden i relation till hälsa och arbetsförmåga. Jag har även undersökt vad som karaktäriserar arbetsplatser som anställer personer med erfarenhet av långtidssjukskrivning.

Undervisning

Jag undervisar i bland annat Lärande och kompetensutveckling i arbetslivet, Arbete och hälsa, Rörelser i tiden och Utbildningsdesign, samt handleder kandidatuppsatser. Jag lägger i min undervisning tyngd på att kunna se sammanhang och mening med kunskapen, och arbetar med att skapa en trygg och öppen lärandemiljö.

Organisation