CV, uppdrag Visa/dölj innehåll

CV

2022 Lektor i pedagogik, Linköpings universitet

2016 Med Dr i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet

2009 Magisterexamen i psykologi, Luleå tekniska universitet.

Uppdrag

Styrelseledamot Nya Läroverket AB

Publikationer Visa/dölj innehåll

2014

2012

2011

Forskning Visa/dölj innehåll

Min forskning har berört rörlighet på, till och från arbetsmarknaden i relation till hälsa och arbetsförmåga. Jag har även undersökt vad som karaktäriserar arbetsplatser som anställer personer med erfarenhet av långtidssjukskrivning.

Undervisning Visa/dölj innehåll

Jag undervisar i bland annat Lärande och kompetensutveckling i arbetslivet, Arbete och hälsa, Rörelser i tiden och Utbildningsdesign, samt handleder kandidatuppsatser. Jag lägger i min undervisning tyngd på att kunna se sammanhang och mening med kunskapen, och arbetar med att skapa en trygg och öppen lärandemiljö.

Organisation Visa/dölj innehåll