Presentation

Jag är leg. sjuksköterska och specialistsjuksköterska med magister i omvårdnad. Jag undervisar främst på Sjuksköterskeprogrammet. Jag är också forskarstuderande.

Jag arbetar som universitetsadjunkt på sjuksköterskeprogrammet där jag för närvarande arbetar mest i termin tre.  
Jag utbildar i HLR och S-HLR på grundutbildningen och i barn-HLR på specialistutbildning. 
Handleder uppsatser/examensarbeten på grundnivå.

Jag är också doktorand och det övergripande syftet med min forskning är att undersöka kognitiv funktion och hälsa hos personer som överlevt ett hjärtstopp utifrån överlevares, närståendes och sjuksköterskors perspektiv.

Om mig

CV

  • Leg. Sjuksköterska 2003
  • Magister i omvårdnad. Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 2013

Nätverk/forskargrupp

Undervisning

  • Undervisar på Sjuksköterskeprogrammet.
  • Kursansvarig på avancerad nivå i kursen Kontaktsjuksköterska i cancervård.

Publikationer

2022

2021

Organisation

Nyheter