Fotografi av Karin Larsson

Karin Larsson

Universitetsadjunkt

Jag känner ett starkt engagemang i mitt arbete med studenter på sjuksköterskeprogrammet. I min forskarutbildning studerar jag kognitiv funktion och hälsa hos personer som överlevt hjärtstopp.

Presentation

Jag är leg. sjuksköterska och specialistsjuksköterska med magister i omvårdnad. Jag undervisar främst på Sjuksköterskeprogrammet. Jag är också forskarstuderande.

Jag arbetar som universitetsadjunkt på sjuksköterskeprogrammet där jag för närvarande arbetar mest i termin tre.  
Jag utbildar i HLR och S-HLR på grundutbildningen och i barn-HLR på specialistutbildning. 
Handleder uppsatser/examensarbeten på grundnivå.

Jag är också doktorand och det övergripande syftet med min forskning är att undersöka kognitiv funktion och hälsa hos personer som överlevt ett hjärtstopp utifrån överlevares, närståendes och sjuksköterskors perspektiv.

Om mig

CV

  • Leg. Sjuksköterska 2003
  • Magister i omvårdnad. Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 2013

Nätverk/forskargrupp

Undervisning

  • Undervisar på Sjuksköterskeprogrammet.
  • Kursansvarig på avancerad nivå i kursen Kontaktsjuksköterska i cancervård.

Publikationer

2022

Karin Larsson, Carina Hjelm, Gisela Lilja, Anna Strömberg, Kristofer Arestedt (2022) Differences in self-reported health between cardiac arrest survivors with good cerebral performance and survivors with moderate cerebral disability: a nationwide register study BMJ Open, Vol. 12, Artikel e058945 Vidare till DOI

2021

Karin Larsson, Anders Bremer, Kristofer Arestedt, Lise-Lotte Gunnarsson, Anna Strömberg, Carina Hjelm (2021) Ways of understanding cognitive impairment in cardiac arrest survivors: A phenomenographic study Intensive & Critical Care Nursing, Vol. 63, Artikel 102994 Vidare till DOI

Organisation

Nyheter