Presentation

Jag är leg. sjuksköterska och specialistsjuksköterska med magister i omvårdnad. Jag undervisar främst på Sjuksköterskeprogrammet.

  • Undervisar på sjuksköterskeprogrammet i terminerna 2,3 och 4.
  • Ansvarar för VFU-placeringar i termin 3 och 4.
  • HLR-ansvarig på grundutbildningen.
  • Handleder uppsatser på grundnivå.
  • Undervisar på avancerad nivå i kursen Kontaktsjuksköterska i cancervård.

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll