Fotografi av Katarina Elfström Pettersson

Katarina Elfström Pettersson

Universitetslektor

Går det att forska genom att rita? Ja, det tror jag. Åtminstone provade jag att göra det i en del av min avhandling. Kan barn lära sig genom att rita? Ja, det kan de, men först måste de lära sig att rita.

Presentation

Bakgrund och undervisning

Efter många år som legitimerad förskollärare bytte jag bana och undervisar nu här på Linköpings universitet. Jag undervisar huvudsakligen på förskollärarprogrammet där jag är kursansvarig för kurser med fokus på estetiska uttrycksformer och lärprocesser samt kurser som handlar om dokumentation och utvärdering.

Jag disputerade 2017 med avhandlingen Production and products of preschool documentation. Avhandlingen handlar om hur barn, ting, dokument, datorer, lärare, mallar och andra entiteter deltar i och producerar dokumentation i förskolans systematiska kvalitetsarbete. 

 

Publikationer

2022

2019

2018

Forskning

Undervisning

Relaterat innehåll