Fotografi av Katarina Elfström Pettersson

Katarina Elfström Pettersson

Universitetslektor

Går det att forska genom att rita? Ja, det tror jag. Åtminstone provade jag att göra det i en del av min avhandling. Kan barn lära sig genom att rita? Ja, det kan de, men först måste de lära sig att rita.

Presentation

Bakgrund och undervisning

Efter många år som legitimerad förskollärare bytte jag bana och undervisar nu här på Linköpings universitet. Jag undervisar huvudsakligen på förskollärarprogrammet där jag är kursansvarig för kurser med fokus på estetiska uttrycksformer och lärprocesser samt kurser som handlar om dokumentation och utvärdering.

Jag disputerade 2017 med avhandlingen Production and products of preschool documentation. Avhandlingen handlar om hur barn, ting, dokument, datorer, lärare, mallar och andra entiteter deltar i och producerar dokumentation i förskolans systematiska kvalitetsarbete. 

 

Publikationer

2022

Susanne Severinsson, Katarina Elfström Pettersson (2022) Dokumentation i förskola och skola - för vem och varför? Venue Vidare till DOI

2019

Katarina Elfström Pettersson (2019) How a template for documentation in Swedish preschool systematic quality work produces qualities Contemporary Issues in Early Childhood, Vol. 20, s. 194-206 Vidare till DOI
Katarina Elfström Pettersson (2019) Barns delaktighet i förskolans dokumentation Venue, Vol. 16 Vidare till DOI
Katarina Elfström Pettersson (2019) How a template for documentation in Swedish preschool systematic quality work produces qualities Contemporary Issues in Early Childhood, Vol. 20, s. 194-206 Vidare till DOI

2018

Katarina Elfström Pettersson (2018) "Intra-visuals" - Experimenting with drawing as a way of doing research NERA 2018 - 46th CONGRESSEducational Research: Boundaries, Breaches and Bridges: Abstract book

Undervisning

Relaterat innehåll