Förskollärare, 210 hp

Barnen sitter i en soffa, förskolepedagogen sitter i mitten och läser ur "Matboken"

Som förskollärare får du följa och stödja de yngsta barnen i deras utveckling – från de första orden tills det är dags att börja skolan. Du står för fantasi och lekfullt lärande, oavsett om det handlar om att upptäcka naturen, prova på digitala verktyg eller matematik.

NYHET! Förutom i Norrköping, kan du också läsa till Förskollärare i Västervik, Hultsfred och VImmerby.

Förskollärare, 210 hp

HT 2019, Heltid 100%, Hultsfred

Inte öppen för anmälan

Förskollärare, 210 hp

HT 2019, Heltid 100%, Västervik

Inte öppen för anmälan

Förskollärarprogrammet

HT 2019, Heltid 100%, Norrköping

Inte öppen för anmälan

Förskollärare, 210 hp

HT 2019, Heltid 100%, Vimmerby

Inte öppen för anmälan

Förskolans verksamhet bygger på barns nyfikenhet och lust att lära.Förskollärarens roll är att stimulera de yngsta barnen i ett lekfullt lärande, men också att anpassa undervisningen till olika åldrar och förutsättningar. Som utbildad förskollärare kan du arbeta i både förskola och förskoleklass.

Stimulera barns lek och lärande

På förskollärarprogrammet studerar du barns utveckling, lek och lärande. Utbildningen varar i tre och ett halvt år. Den första terminen får du en grundläggande förståelse för yrkets förutsättningar genom kurser inom det utbildningsvetenskapliga området. Här läser du exempelvis om förskolläraruppdraget, barns rättigheter och dokumentation. Termin två till fem studerar du förskolepedagogik, som bland annat inkluderar barns språkutveckling och deras matematiska lärande. Du läser också teknik, naturvetenskap och estetiska lärprocesser för att kunna stimulera barns lek och lärande. Under utbildningen fördjupar du din kunskap om musik, rörelse, bild, drama och digitala verktyg i relation till förskolans verksamhet. Den sjätte terminen fördjupar du dina kunskaper ytterligare genom olika kurser som handlar om sociala relationer, utvecklingsarbete, det pedagogiska ledarskapet och specialpedagogik. Under sista terminen gör du också ett examensarbete. Utbildningen ger dig möjligheter till internationellt utbyte, till exempel genom att läsa såväl kurser som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utomlands.

Praktik under hela utbildningen

Du har under hela tiden nära kontakt med förskolor genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). I slutet av din utbildning förväntas du ta ett helhetsansvar för förskollärarens arbetsuppgifter vid den förskola du är knuten till. Placeringar under den verksamhetsförlagda utbildningen kan förekomma i hela Östergötland samt delar av Småland och Södermanland.

 

Väljer du att läsa utbildningen i Västervik, Vimmerby eller Hultsfred genomförs den i samarbete med Campus i Småland. Du ingår i en studiegrupp med andra studenter på din ort och föreläsningar och seminarier sker via videokonferens. Några träffar kan förläggas i Norrköping.

Det här läser du

Meritvärde

Efter utbildningen

En av de viktigaste

"Du säger att jag kan själv, och så kan jag det"

Bli en av de viktigaste personerna i ett barns liv. Bli förskollärare. 

Mica – förskollärare

Möt Mica som berättar om sitt jobb som förskollärare. 

Artiklar om förskollärarprogrammet

Utlandsstudier inom programmet

Kontakt