Förskollärare

210 hp

Är du intresserad av små barns utveckling och lärande? Vill du väcka barns nyfikenhet kring språk, estetiska uttrycksformer, matematik, teknik och naturvetenskap? Vill du inspirera genom lek, skapande och experimenterande? Då är förskollärare ett yrke för dig.

Förskollärarprogrammet

HT 2022 / Helfart / Ronneby

Förskollärarprogrammet

HT 2022 / Helfart / Katrineholm

Förskollärarprogrammet

HT 2022 / Helfart / Norrköping

Förskollärarprogrammet

HT 2022 / Helfart / Västervik

Förskollärarprogrammet

HT 2023 / Helfart / Norrköping

Öppnar för sen anmälan 2023-07-14

Förskollärarprogrammet

HT 2023 / Helfart / Ronneby

Öppnar för sen anmälan 2023-07-14

Förskollärarprogrammet

HT 2023 / Helfart / Katrineholm

Öppnar för sen anmälan 2023-07-14

Som förskollärare jobbar du med barn i åldrarna 1-6 år, oftast i förskolan. Du skapar en trygg omsorg samtidigt som du arbetar med undervisning. Det är ett varierat och kreativt arbete med ledaransvar där du får vara med och forma nästa generation.  

Lärande och utveckling

Utbildningen till förskollärare vid Linköpings universitet är på heltid under 3,5 år. Den första terminen får du förståelse för ditt kommande yrke och förskolans roll i samhället. Du läser kurser om barns utveckling och lärandeprocesser, lär dig om barns rättigheter och hur du som förskollärare dokumenterar och följer upp barns lärande och utveckling.  

Termin två till fem läser du kurser inom förskolepedagogik och får kunskap om barns kommunikation, språkutveckling och matematikinlärning. Du läser kurser som behandlar samverkan med vårdnadshavare och studerar teknik, naturvetenskap och estetiska lärprocesser.  

Den sjätte terminen får du kunskaper inom ledarskap, konflikthantering och hur du kan arbeta med sociala relationer. Du läser även specialpedagogik och får redskap för att utmana och stödja barn utifrån deras olika behov. Den sista terminen gör du ett avslutande examensarbete.  

Föreläsningar och seminarier sänds via videolänk från utbildningen i Norrköping till de andra orterna. Du ingår i en studiegrupp med andra studenter på din studieort. För studenterna på decentraliserade orter förläggs några träffar (från lunch dag 1 till lunch dag 2) varje termin i Norrköping. Du bekostar själv dina resor.

Praktik under hela utbildningen och internationellt utbyte

Under hela utbildningen har du nära kontakt med förskolan och förskoleklass. Du gör bland annat 20 veckors praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den gör dig redo för ditt framtida uppdrag som lärare. Linköpings universitet placerar studenter på VFU på utvalda förskolor i Östergötland och i delar av Småland , Södermanland och Blekinge . 

Vill du resa och se hur förskolan ser ut i andra länder? Vill du få en ökad internationell förståelse för förskolläraryrket? Då finns flera möjligheter till att göra en del av utbildningen utomlands, till exempel genom att läsa såväl kurser som att göra delar av praktiken utomlands. Väljer du något av dessa alternativ har du möjlighet att få en global profil i din examen.

Det här läser du

Studiegång

År 1

Höst
Förskolans samhälleliga roll, allmändidaktik och det demokratiska uppdraget
Förskolans samhälleliga roll, allmändidaktik och det demokratiska uppdraget
Utveckling och lärande
Dokumentation och uppföljning
Vår
Förskolans pedagogiska uppdrag i relation till barns livsvillkor, lek, utveckling och lärande
Estetiska lärprocesser, skapande och lärande

År 2

Höst
Barns språkliga utveckling och kommunikation
Barns språkliga utveckling och kommunikation
Matematiklärande i förskolan
Matematiklärande i förskolan
Vår
Teknik och naturvetenskap
Teknik och naturvetenskap
Barns språkliga utveckling och kommunikation 2

År 3

Höst
Estetiska lärprocesser 2
Förskolans innehåll och barns livsvillkor 2
Samverkansprocesser i förskolan
Samverkansprocesser i förskolan
Vår
Pedagogisk ledning i förskolan
Sociala relationer och ledarskap
Specialpedagogik
Utvärdering och utveckling i förskolan

År 4

Höst
Vetenskap, teori och metod
Avslutande VFU
Examensarbete
Visa mer Visa mindre

Meritvärde

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Global profil och utlandsstudier

Att göra en del av utbildningen i ett annat land ger dig möjlighet att möta andra kulturer och få ökad kunskap om internationella förhållanden, samtidigt som du förbereder dig för din kommande lärarroll. Vi erbjuder både kortare och längre utbytesalternativ där du både kan studera och praktisera utomlands.  

Som första lärarutbildning i Sverige erbjuder Linköpings universitet en så kallad Global profil på lärarexamen. Global profil synliggör studenters internationella aktiviteter och moment i examen, dels genom en skrivning i examen och dels genom ett intyg från programansvarig. 

Karriär och framtid

Efter genomförd utbildning får du en förskollärarexamen och kan arbeta som förskollärare. Som förskollärare är du expert på att tillgodose barns behov av omsorg, men också på att stimulera ett- till femåringars allsidiga utveckling och lärande.

Röster om programmet

Lokala campus

Studentliv