Förskollärare, 210 hp

Barnen sitter i en soffa, förskolepedagogen sitter i mitten och läser ur "Matboken"

Som förskollärare får du följa och stödja de yngsta barnen i deras utveckling – från de första orden tills det är dags att börja skolan. Du står för fantasi och lekfullt lärande, oavsett om det handlar om att upptäcka naturen, prova på digitala verktyg eller matematik.

Förskollärarprogrammet

HT 2018, Heltid 100%, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Förskollärare, 210 hp

HT 2019, Heltid 100%, Vimmerby

Förskollärare, 210 hp

HT 2019, Heltid 100%, Hultsfred

Förskollärare, 210 hp

HT 2019, Heltid 100%, Västervik

Förskollärarprogrammet

HT 2019, Heltid 100%, Norrköping

Förskolans verksamhet bygger på barns nyfikenhet och lust att lära. I centrum står barn mellan ett och fem år och deras behov och utveckling. Förskollärarens roll är att se till att alla barn får den omsorg de behöver, men också att anpassa undervisningen till olika åldrar och förutsättningar.

Omsorg, lek och lärande

På förskollärarprogrammet studerar du barns utveckling och levnadsförhållanden och hur de lär sig att läsa, skriva och räkna. Utbildningen varar i tre och ett halvt år. Den första terminen får du en grundläggande förståelse för yrkets förutsättningar genom kurser inom det utbildningsvetenskapliga området. Här läser du exempelvis om lärande, utveckling och om förskolans roll i samhället. Termin två till fem studerar du förskolepedagogik, som bland annat inkluderar barns språkutveckling samt skriftspråkliga och matematiska lärande. Du läser också teknik och naturvetenskap, lär dig om barns utveckling och livsvillkor samt om deras behov av omsorg, lek och lärande. Under utbildningen kommer du också fördjupa din kunskap om musik, rörelse, bild, drama och digitala verktyg i relation till förskolans verksamhet. Den sjätte terminen fördjupar du dina kunskaper ytterligare genom olika kurser som handlar om sociala relationer, utvecklingsarbete, det pedagogiska ledarskapet och specialpedagogik. Under sista terminen gör du också ett examensarbete. Utbildningen ger dig möjligheter till internationellt utbyte, till exempel genom att läsa kurser utomlands.

Praktik med ansvar

Du har under hela tiden nära kontakt med förskolor genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). I slutet av din utbildning förväntas du ta ett helhetsansvar för förskollärarens arbetsuppgifter vid den förskola du är knuten till. Placeringar under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kan förekomma i hela Östergötland samt delar av Småland och Södermanland.

Det här läser du

Meritvärde

Efter utbildningen

Efter genomförd utbildning får du en förskollärarexamen och kan arbeta som förskollärare. Som förskollärare är du expert på att tillgodose barns behov av omsorg, men också på att stimulera ett- till femåringars allsidiga utveckling och lärande.

En av de viktigaste

"Du säger att jag kan själv, och så kan jag det"

Bli en av de viktigaste personerna i ett barns liv. Bli förskollärare. 

Mica – förskollärare

Möt Mica som berättar om sitt jobb som förskollärare. 

Artiklar om förskollärarprogrammet

Vill du veta mer

Utlandsstudier inom programmet

Kontakt