Förskollärare, 210 hp

Förskolläraren Emma sitter och läser bok i soffan omgiven av förskolebarn.

Som förskollärare får du följa och stödja de yngsta barnen i deras utveckling – från de första orden tills det är dags att börja skolan. Du står för fantasi och lekfullt lärande, oavsett om det handlar om att upptäcka naturen, prova på digitala verktyg eller matematik.

Förskollärarprogrammet

HT 2018, Heltid 100%, Norrköping

Ansök

Förskolans verksamhet bygger på barns nyfikenhet och lust att lära. I centrum står barn mellan ett och fem år och deras behov och utveckling. Förskollärarens roll är att se till att alla barn får den omsorg de behöver, men också att anpassa undervisningen till olika åldrar och förutsättningar.

Omsorg, lek och lärande

På förskollärarprogrammet studerar du barns utveckling och levnadsförhållanden och hur de lär sig att läsa, skriva och räkna. Utbildningen varar i tre och ett halvt år. Den första terminen får du en grundläggande förståelse för yrkets förutsättningar genom kurser inom det utbildningsvetenskapliga området. Här läser du exempelvis om lärande, utveckling och om förskolans roll i samhället. Termin två till fem studerar du förskolepedagogik, som bland annat inkluderar barns språkutveckling samt skriftspråkliga och matematiska lärande. Du läser också teknik och naturvetenskap, lär dig om barns utveckling och livsvillkor samt om deras behov av omsorg, lek och lärande. Under utbildningen kommer du också fördjupa din kunskap om musik, rörelse, bild, drama och digitala verktyg i relation till förskolans verksamhet. Den sjätte terminen fördjupar du dina kunskaper ytterligare genom olika kurser som handlar om sociala relationer, utvecklingsarbete, det pedagogiska ledarskapet och specialpedagogik. Under sista terminen gör du också ett examensarbete. Utbildningen ger dig möjligheter till internationellt utbyte, till exempel genom att läsa kurser utomlands.

Praktik med ansvar

Du har under hela tiden nära kontakt med förskolor genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). I slutet av din utbildning förväntas du ta ett helhetsansvar för förskollärarens arbetsuppgifter vid den förskola du är knuten till. Placeringar under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kan förekomma i hela Östergötland samt delar av Småland och Södermanland.

Det här läser du

Meritvärde

Utbildningsplan

Vill du veta mer

Efter utbildningen

Efter genomförd utbildning får du en förskollärarexamen och kan arbeta som förskollärare. Som förskollärare är du expert på att tillgodose barns behov av omsorg, men också på att stimulera ett- till femåringars allsidiga utveckling och lärande.

En av de viktigaste

"Du säger att jag kan själv, och så kan jag det"

Bli en av de viktigaste personerna i ett barns liv. Bli förskollärare. 

En dag som förskollärare

En dag som förskollärare - en grupp barn lär sig om kroppen genom att rita av ett barn som ligger på ett stort papper.

Idag ska barnen få lära sig lite om hur kroppen ser ut inuti. Att göra en ritning i naturlig storlek är en bra början. Charlotte Perhammar

Flicka på förskola sitter på golvet och pratar med förskolepedagogen.

Charlotte Perhammar

Uteaktiviteter på förskolan, tjej på trehjuling

Uteaktiviteter. Charlotte Perhammar

Hinderbana på stubbar

Charlotte Perhammar

Pojke gungar på rep uppspänt mellan två broräcken

Ett rep mellan två broräcken kan bli en gunga. Charlotte Perhammar

Flicka på väg in från uteaktiviteten

Alla måste hjälpa till att städa i ordning innan man kan gå in. Charlotte Perhammar

Alla barn samlade kring ett pussel

När alla vill lägga samma pussel behövs det någon som ser till att alla håller sams och att det blir rättvist. Charlotte Perhammar

Barnen ligger på en röd matta och varvar ner.

Dags att varva ner innan lunch. Idag berättas en berättelse där barnen får visualisera sig själva i huvudrollen - mindfulness på förskolenivå. Charlotte Perhammar

Köttfärssås och spaghetti serveras till lunch, en flicka tar av spaghettin.

Spaghetti och köttfärssås till lunch. En favorit för många. Charlotte Perhammar

Barnen sitter i en soffa, förskolepedagogen sitter i mitten och läser ur "Matboken"

Läsa-bok-stund. Idag var önskemålet "Matboken". Många vill berätta om olika sorters mat, vad de gillar och inte gillar, vad de åt igår och vad de vill äta i morron. Och så vidare. Charlotte Perhammar

Barnen och förskolläraren har bokläsning i soffa. Bild från längre håll, olika leksaker syns i förgrunden.

Charlotte Perhammar

Samlingsstund, barnen sjunger sånger.

Eftermiddagssamling med roliga sånger. Charlotte Perhammar

Förskolepedagogen visar upp nio fingrar, vilket betyder att det är nio dagar kvar till julafton. Barnen jublar.

- Idag är det bara NIO dagar kvar till julafton. Barnen jublar. Charlotte Perhammar

En pojke leker läkare och tittar om förskolläraren har ont i halsen.

Ett av förskolans rum fungerar som "läkarmottagning". Där kan man ställa diagnoser på varandra, på sina förskollärare eller ibland även på gosedjuren. Charlotte Perhammar

Förskolläraren får en spruta av en flicka klädd som läkare.

Är man riktigt sjuk kan man behöva en spruta. Charlotte Perhammar

Ljusbord med utklippta figurer och kroppsdelar.

Med hjälp av ett ljusbord kan man fundera på var olika kroppsdelar hör hemma. Charlotte Perhammar

Mica – förskollärare

Möt Mica som berättar om sitt jobb som förskollärare. 

Nyheter & reportage

Utlandsstudier inom programmet

Kontakt