Förskollärare, 210 hp

Är du intresserad av små barns utveckling och lärande? Vill du väcka barns nyfikenhet kring språk, estetiska uttrycksformer, matematik, teknik och naturvetenskap? Vill du inspirera genom lek, skapande och experimenterande? Då är förskollärare ett yrke för dig.

Förskollärarprogrammet

HT 2020, Helfart, Västervik

Stängd för sen anmälan

Förskollärarprogrammet

HT 2020, Helfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Förskollärarprogrammet

HT 2020, Helfart, Vimmerby

Stängd för sen anmälan

Förskollärarprogrammet

HT 2020, Helfart, Hultsfred

Stängd för sen anmälan

Förskollärarprogrammet

HT 2021, Helfart, Västervik

Inte öppen för anmälan

Förskollärarprogrammet

HT 2021, Helfart, Norrköping

Inte öppen för anmälan

Förskollärarprogrammet

HT 2021, Helfart, Hultsfred

Inte öppen för anmälan

Som förskollärare jobbar du med barn i åldrarna ett till sex år. Du skapar en trygg omsorg samtidigt som du inspirerar de yngre barnen till lärande och utveckling. Det är ett varierat och kreativt arbete med ledaransvar där du får vara med och forma nästa generation.

Lärande och utveckling

Utbildningen till förskollärare vid Linköpings universitet är på heltid under 3,5 år. Den första terminen får du förståelse för ditt kommande yrke och förskolans roll i samhället. Du läser kurser om barns utveckling och livsvillkor. Du lär dig om barns rättigheter och hur du som förskollärare dokumenterar och följer upp barns lärande och utveckling.

Termin två till fem läser du kurser inom förskolepedagogik och får kunskap om barns kommunikation, språkutveckling och matematikinlärning. Du läser kurser som behandlar samverkan med vårdnadshavare och studerar teknik, naturvetenskap och estetiska lärprocesser.

Den sjätte terminen får du kunskaper inom ledarskap, konflikthantering och hur du kan arbeta med sociala relationer. Du läser även specialpedagogik och får redskap för att utmana och stödja barn utifrån deras olika behov. Den sista terminen gör du ett avslutande examensarbete.

Programmet ges på tre orter: Norrköping, Hultsfred och Västervik. Föreläsningar och seminarier sänds via videolänk från utbildningen i Norrköping till de andra orterna. Du ingår i en studiegrupp med andra studenter på din studieort. För studenterna vid orterna i Småland förläggs några träffar varje termin i Norrköping samt vid någon av de andra studieorterna i Småland.

Praktik under hela utbildningen och internationellt utbyte

Under hela utbildningen har du nära kontakt med förskolan och förskoleklass. Du gör bland annat 20 veckors praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den gör dig redo för ditt framtida uppdrag som lärare. Linköpings universitet placerar studenter på VFU på utvalda förskolor i Östergötland och i delar av Småland och Södermanland.

Vill du resa och se hur förskolan ser ut i andra länder? Vill du få en ökad internationell förståelse för förskolläraryrket? Då finns flera möjligheter till att göra en del av utbildningen utomlands, till exempel genom att läsa såväl kurser som att göra delar av praktiken utomlands. Väljer du något av dessa alternativ har du möjlighet att få en global profil i din examen.

Det här läser duVisa/dölj innehåll

MeritvärdeVisa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Efter utbildningenVisa/dölj innehåll

Efter genomförd utbildning får du en förskollärarexamen och kan arbeta som förskollärare. Som förskollärare är du expert på att tillgodose barns behov av omsorg, men också på att stimulera ett- till femåringars allsidiga utveckling och lärande.

Röster om programmetVisa/dölj innehåll

Förskollärare - en av de viktigasteVisa/dölj innehåll

"Du säger att jag kan själv, och så kan jag det"

Bli en av de viktigaste personerna i ett barns liv. Bli förskollärare. 

Läsa i Hulstfred, Vimmerby eller VästervikVisa/dölj innehåll

Läs

Från och med hösten 2019 erbjuder Linköpings universitet tre nya antagningsorter till förskollärarprogrammet: Hultsfred, Vimmerby och Västervik. De presenterar studiemiljön på respektive campus i filmerna ovan. Välj campus/film i hörnet högst upp till vänster.

Film Campus Hultsfred

Film Campus Västervik

ArtiklarVisa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmetVisa/dölj innehåll