Förskollärare, 210 hp

Som förskollärare får du följa och stödja de yngsta barnen i deras utveckling – från de första orden tills det är dags att börja skolan. Du står för fantasi och lekfullt lärande, oavsett om det handlar om att upptäcka naturen, prova på digitala verktyg eller matematik.

Förskollärarprogrammet

HT 2020, Helfart, Hultsfred

Stängd för sen anmälan

Förskollärarprogrammet

HT 2020, Helfart, Västervik

Stängd för sen anmälan

Förskollärarprogrammet

HT 2020, Helfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Förskollärarprogrammet

HT 2020, Helfart, Vimmerby

Stängd för sen anmälan

Din roll som förskollärare är att stimulera de yngsta barnen i ett lekfullt lärande, men också att anpassa undervisningen till olika åldrar och förutsättningar. Utbildningen varar i tre och ett halvt år och som utbildad förskollärare kan du arbeta i både förskola och förskoleklass.

Utbildningens innehåll och utlandsmöjligheter

Den första terminen får du en grundläggande förståelse för yrket genom kurser som bland annat handlar om förskolläraruppdraget, barns rättigheter och dokumentation. 

Termin två till fem studerar du förskolepedagogik, som bland annat inkluderar barns språkutveckling och deras matematiska lärande. Du läser också teknik, naturvetenskap och estetiska lärprocesser för att kunna stimulera barns lek och lärande. 

Under utbildningen fördjupar du din kunskap om musik, rörelse, bild, drama och digitala verktyg i relation till förskolans verksamhet. Den sjätte terminen fördjupar du dina kunskaper ytterligare genom olika kurser som handlar om sociala relationer, utvecklingsarbete, det pedagogiska ledarskapet och specialpedagogik. Under sista terminen gör du ett examensarbete.

Om du väljer att läsa utbildningen i Västervik, Vimmerby eller Hultsfred genomförs den via videokonferens i samarbete med Campus i Småland. Föreläsningar och seminarier sänds från utbildningen i Norrköping och du ingår i en studiegrupp med andra studenter på din studieort. Några träffar kan komma att förläggas i Norrköping.

Utbildningen ger dig möjligheter till internationellt utbyte, till exempel genom att läsa såväl kurser som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utomlands.

Praktik under hela utbildningen

Du har under hela utbildningen nära kontakt med förskolor genom din praktik, den  verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). I slutet av din utbildning har du lärt dig så mycket att du är mogen att ta ett helhetsansvar för förskollärarens arbetsuppgifter vid den förskola du gör VFU på. Placeringar under VFU kan förekomma i hela Östergötland samt delar av Småland och Södermanland.

Det här läser du
Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Efter genomförd utbildning får du en förskollärarexamen och kan arbeta som förskollärare. Som förskollärare är du expert på att tillgodose barns behov av omsorg, men också på att stimulera ett- till femåringars allsidiga utveckling och lärande.

Röster om programmet
Visa/dölj innehåll

Förskollärare - en av de viktigaste
Visa/dölj innehåll

"Du säger att jag kan själv, och så kan jag det"

Bli en av de viktigaste personerna i ett barns liv. Bli förskollärare. 

Läsa i Hulstfred, Vimmerby eller Västervik
Visa/dölj innehåll

Läs

Från och med hösten 2019 erbjuder Linköpings universitet tre nya antagningsorter till förskollärarprogrammet: Hultsfred, Vimmerby och Västervik. De presenterar studiemiljön på respektive campus i filmerna ovan. Välj campus/film i hörnet högst upp till vänster.

Film Campus Hultsfred

Film Campus Västervik

Artiklar
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll