Förskollärare, 210 hp

Som förskollärare får du följa och stödja de yngsta barnen i deras utveckling – från de första orden tills det är dags att börja skolan. Du står för fantasi och lekfullt lärande, oavsett om det handlar om att upptäcka naturen, prova på digitala verktyg eller matematik.

Förskollärare, 210 hp

HT 2019, Helfart, Hultsfred

Stängd för sen anmälan

Förskollärare, 210 hp

HT 2019, Helfart, Västervik

Stängd för sen anmälan

Förskollärarprogrammet

HT 2019, Helfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Förskollärare, 210 hp

HT 2019, Helfart, Vimmerby

Stängd för sen anmälan

Din roll som förskollärare är att stimulera de yngsta barnen i ett lekfullt lärande, men också att anpassa undervisningen till olika åldrar och förutsättningar. Utbildningen varar i tre och ett halvt år och som utbildad förskollärare kan du arbeta i både förskola och förskoleklass.

Från och med ht 2019 kan du läsa till Förskollärare även i Västervik, Hultsfred och Vimmerby.

Utbildningens innehåll

Den första terminen får du en grundläggande förståelse för yrkets genom kurser som bland annat handlar om förskolläraruppdraget, barns rättigheter och dokumentation. 

Termin två till fem studerar du förskolepedagogik, som bland annat inkluderar barns språkutveckling och deras matematiska lärande. Du läser också teknik, naturvetenskap och estetiska lärprocesser för att kunna stimulera barns lek och lärande. 

Under utbildningen fördjupar du din kunskap om musik, rörelse, bild, drama och digitala verktyg i relation till förskolans verksamhet. Den sjätte terminen fördjupar du dina kunskaper ytterligare genom olika kurser som handlar om sociala relationer, utvecklingsarbete, det pedagogiska ledarskapet och specialpedagogik. Under sista terminen gör du ett examensarbete.

Om du väljer att läsa utbildningen i Västervik, Vimmerby eller Hultsfred genomförs den via videokonferens i samarbete med Campus i Småland. Föreläsningar och seminarier sänds från utbildningen i Norrköping och du ingår i en studiegrupp med andra studenter på din studieort. Några träffar kan komma att förläggas i Norrköping.

Praktik under hela utbildningen och internationellt utbyte

Du har under hela utbildningen nära kontakt med förskolor genom din praktik, så kallad verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). I slutet av din utbildning har du lärt dig så mycket att du är mogen att ta ett helhetsansvar för förskollärarens arbetsuppgifter vid den förskola du gör VFU på. Placeringar under VFU kan förekomma i hela Östergötland samt delar av Småland och Södermanland. 

Utbildningen ger dig möjligheter till internationellt utbyte, till exempel genom att läsa såväl kurser som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utomlands.

Det här läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

En av de viktigaste
Visa/dölj innehåll

"Du säger att jag kan själv, och så kan jag det"

Bli en av de viktigaste personerna i ett barns liv. Bli förskollärare. 

Mica – förskollärare
Visa/dölj innehåll

Möt Mica som berättar om sitt jobb som förskollärare. 

För dig som ska läsa i Hulstfred, Vimmerby eller Västervik
Visa/dölj innehåll

Från och med hösten 2019 erbjuder Linköpings universitet tre nya antagningsorter till förskollärarprogrammet: Hulstfred, Vimmerby och Västervik. De presenterar studiemiljön på respektive campus i filmerna ovan. Välj campus/film i hörnet högst upp till vänster.

Artiklar om förskollärarprogrammet
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll