Är du intresserad av små barns utveckling och lärande? Vill du inspirera kring språk, estetiska uttryck, matematik, teknik och naturvetenskap? Vill du ha ett varierat och kreativt arbete med ledaransvar där du får vara med och forma nästa generation? Då är förskollärare yrket för dig.

Förskollärarprogrammet

HT 2024 / Helfart / Norrköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15
Vår förskollärarutbildning läses på helfart och sträcker sig över 3,5 år. Redan från första terminen får du en inblick i din kommande yrkesroll och förståelse för förskolans roll i samhället. Du kommer att utveckla kunskaper om barns utveckling och lärande, barns rättigheter samt hur du dokumenterar och följer upp barns utveckling och lärande.

Under termin två till fem kommer du att fördjupa dig i ämnen inom förskolepedagogik, som barns kommunikation, språkutveckling och matematikinlärning. Vi fokuserar också på samverkan med vårdnadshavare och utforskar teknik, naturvetenskap och estetiska läroprocesser.

Under termin sex får du utveckla dina färdigheter åt att utveckla dina färdigheter inom ledarskap, konflikthantering och kunskaper i hur du kan arbeta med sociala relationer. Du kommer även att studera specialpedagogik för att kunna stödja och utmana barn utifrån deras olika behov. Slutligen avslutas din utbildning med ett examensarbete med fokus på förskolepedagogik.

Handledare och praktik i verkligheten

Praktisk yrkeserfarenhet är en viktig del av utbildningen. Du har en nära kontakt med den pedagogiska praktiken under hela din utbildning och genomför 20 veckors praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du får bland annat träna på att planera, genomföra och utvärdera undervisning med en erfaren förskollärare vid din sida. Utvalda förskolor för VFU finns i Östergötland, delar av Småland, Södermanland och Blekinge. 

Vidga dina vyer - utforska global profil 

Vill du resa och se hur förskolan ser ut i andra länder? Vill du få en ökad internationell förståelse för förskolläraryrket? Då finns flera möjligheter till att göra en del av utbildningen utomlands, till exempel genom att läsa såväl kurser som att göra delar av VFU:n utomlands. Väljer du att genomföra flera internationella moment har du möjlighet att få en global profil i din examen.

Det här läser du

Utlandsstudier inom programmet

Meritvärde

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Karriär och framtid

Efter genomförd utbildning får du en förskollärarexamen och kan arbeta som förskollärare. Som förskollärare är du expert på att tillgodose barns behov av omsorg, men också på att stimulera ett- till femåringars allsidiga utveckling och lärande.

Röster om programmet

Veronica vill bli specialpedagog

Varför lockar förskolläraryrket, och vad är det bästa med utbildningen? Veronica berättar om sitt val att läsa Förskollärarprogrammet på LiU.

Campus Norrköping

Livet som student