Fotografi av Katarina Svensson

Katarina Svensson

Presentation

Mitt forskningsområde är inriktat på barn med stroke, cerebral pares och barn tillhörande neonatala riskbarnsgruppen.

En vanlig orsak till cerebral pares är när det lilla barnet har kvarstående motoriska problem efter en stroke eller andra skador i hjärnan som uppstår tidigt i livet. Alla barn kan drabbas, men barn som har en tuff start i livet såsom för tidig födsel eller andra komplikationer, har en större risk att drabbas av motoriska funktionsnedsättningar. Barnets två första levnadsår är den viktigaste tiden i hjärnans utveckling när det gäller motorik. Det är då viljemässiga rörelser och motoriska färdigheter utvecklas. Vi vet idag vad hälso- och sjukvården kan göra för att tidigt upptäcka barn med risk för cerebral pares. Det finns dock utmaningar i att förstå hur det kliniska arbetet kan anpassas för att möjliggöra tidig identifiering av barn med risk för påverkad neuromotorisk utveckling och vidare erbjuda effektiva interventioner. Målsättningen behöver vara att så tidigt som möjligt, stimulera den motoriska utvecklingen där barnet ges möjlighet att träna sina motoriska färdigheter i en tid när hjärnan är som mest formbar.

Avhandlingsarbete

Mitt avhandlingsarbete handlar om att ta reda på hur många av de barn i Sverige som drabbats av stroke, som får motoriska funktionsnedsättningar. Det handlar också om att se ifall ett digitalt verktyg på ett tillförlitligt sätt kan underlätta tidig identifiering av barn med risk för cerebral pares och om barn med kvarstående motoriska funktionsnedsättningar efter en stroke kan rehabiliteras i hemmet där terapeuter ger vårdnadshavare digitalt interventionsstöd.

Om mig

Legitimerad fysioterapeut, specialist i pediatrik och doktorand anknuten till institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, avdelningen för barn och kvinnors hälsa. Jag har lång klinisk erfarenhet inom pediatrisk habilitering och rehabilitering. Mitt fokus är att tidigt identifiera barn med risk för påverkad neuromotorisk utveckling och att skapa möjligheter för tidiga insatser.

Publikationer

2024

Antti Juhani Kukka, Heléne Sundelin, Omkar Basnet, Prajwal Paudel, Kalpana Upadhyay Subedi, Katarina Svensson, Nick Brown, Helena Litorp, Rejina Gurung, Pratiksha Bhattarai, Johan Wrammert, K. C. Ashish (2024) NeuroMotion smartphone application for remote General Movements Assessment: a feasibility study in Nepal BMJ Open, Vol. 14, Artikel e080063 Vidare till DOI
Katarina Svensson, Helene Sundelin, Ann-Christin Eliasson (2024) Outcomes of a Parent-Delivered Baby-mCIMT Model for Infants at High Risk of Unilateral Cerebral Palsy Using Remote Coaching in Telerehabilitation Children, Vol. 11, Artikel 101 Vidare till DOI

2022

Katarina Svensson, Anna Walås, Jenny Bolk, Peter Bang, Heléne Sundelin (2022) Adverse motor outcome after paediatric ischaemic stroke: A nationwide cohort study Paediatric and Perinatal Epidemiology, Vol. 36, s. 412-421 Vidare till DOI

2021

Katarina Svensson, Maria Örtqvist, Arend F. Bos, Ann-Christin Eliasson, Heléne Sundelin (2021) Usability and inter-rater reliability of the NeuroMotion app: A tool in General Movements Assessments European journal of paediatric neurology, Vol. 33, s. 29-35 Vidare till DOI
Anna Walås, Katarina Svensson, Maria Gyris, Peter Bang, Heléne Sundelin (2021) Paediatric ischaemic stroke is a valid diagnosis in the Swedish National Patient Register Acta Paediatrica, Vol. 110, s. 2179-2186 Vidare till DOI

Forskning

Organisation