Fotografi av Kenna Sim-Sarka

Kenna Sim-Sarka

Doktorand

Min forskning utforskar kopplingarna mellan klimatkrisen och koloniala maktstrukturer i samband med klimatrelaterad förflyttning, utvinning med särskilt fokus på ursprungsbefolkningar.

Doktorandprojekt

Arbetstitel: Rörelse är grundläggande: Urfolks perspektiv på klimatmobilitet

Genom fokus på urfolkssamhällen i Kanada och Sverige granskar jag kritiskt hur koloniala maktstrukturer är inbäddade i klimatpolitiken, särskilt gällande klimatrelaterade förflyttningar på grund av skogsbränder och utvinning. Syftet med denna studie är att utforska hur rester av koloniala idétraditioner manifestrars i klimatanpassningspolitiken, och genom statens svar på klimatkrisen. Ett ytterligare syfte med denna forskning är att utforska, och belysa, den kamp som förs för att införliva antikoloniala perspektiv och ursprungsbefolkningars kunskaper i utformandet av svar på klimatförändringar i bosättarkoloniala kontexter. Teoretiskt bygger jag på perspektiv från Indigenous methodologies, the decolonial option, racial capitalism, migrationsstudier och politisk ekologi.

Forskning

Organisation