Presentation

Mitt huvudsakliga uppdrag innebär samordning av kvalitetssäkring av utbildning på grund- och avancerad nivå. Utöver detta arbetar jag också med att 

  • bistå prodekan för utbildning i olika typer av utredningar och uppdrag
  • samordna fakultetens arbete med Universitetskanslersämbetets tillsyn och granskningar
  • vara fakultetens kontaktperson för frågor som rör uppdragsutbildning
  • för fakulteten lämna underlag till LiU:s årsredovisning

Kollegor

Organisation