Fotografi av Catarina Jeppsson

Catarina Jeppsson

Utbildningsledare, Enhetschef

Presentation

Jag är programansvarig utbildningsledare för VFU på kansliet för utbildningsvetenskap (KfU) och universitetsadjunkt på institutionen för kultur och kommunikation (IKK).

Som programansvarig för VFU är jag ansvarig för den verksamhetsförlagda utbildningen inom samtliga förskole- och lärarutbildning vid LiU. VFU-teamet består, förutom mig, av fem VFU-koordinatorer, vilka ansvarar för var sitt/sina verksamhetsområden.

Koordinatorna beställer studenternas VFU-platser hos våra samarbetspartners ute i kommunerna och på fristående enheter som vi har avtal med. Studenterna på våra utbildningar genomför totalt 20 veckor VFU under sin utbildning. Totalt engagerar LiU över 3500 handledare varje år ute i skolor o förskolor.
 
Jag har arbetat på LiU sedan 1996 och innan dess var jag lärare. Jag är utbildad lärare i idrott, engelska och matematik och har tjänstgjort inom såväl grundskolan som gymnasieskolan i mer än femton år, innan jag började arbeta med idrottsämnet här på LiU.

Under åren 2008-2015 var jag, förutom ansvarig för ämnet idrott och hälsa, även studierektor och avdelningschef på Estetiska avdelningen på institutionen för Kultur och Kommunikation. Jag är fortfarande kvar på 10% som lärare på IKK.
 
Jag har speciellt intresserat mig för om, och i så fall hur, estetiska arbetsformer kan bidra till lärande inom andra ämnesområden.

Publikationer

2018

Anna Englund Bohm, Catarina Jeppsson, Joakim Samuelsson (2018) Att lära matematik med estetiska lärprocesser

2016

Jessica Carlsson, Anna Englund Bohm, Catarina Jeppsson, Joakim Samuelsson (2016) Physical activity and music to support pre-school children's mathematics learning in Sweden Education 3-13, Vol. 46, s. 483-493 Vidare till DOI

Organisation