Fotografi av Alex Kim Nordholm

Alex Kim Nordholm

Industridoktorand. Erfaren produktdataanalys och dataintegrationsarkitekt.Forskar inom AI-drivna dataintegrationer för produktlivscykelhantering.

Forskning

Organisation