Cirkulär och resurseffektiv värdekedja systematiskt aktiverad med AI och digital tråd, Catena-D

Illustration av stora data mängder.
Stora datamängder (eller big data) är ett uttryck som beskriver stora, komplexa och varierande mängder av data som genereras från olika källor och som kräver avancerade metoder för att analysera, bearbeta och utnyttja. Stora datamängder kan användas för att få insikter, förutsäga trender, optimera processer och skapa värde. Skapad av Copilot.

Projektet syftar till att omvandla sättet den svenska tillverkningsindustrin hanterar resursflöden genom att titta på informationsutbyte över organisationsgränser

Det saknas grundläggande tekniska lösningar i övergången till en cirkulär ekonomi. Trots pågående forskningsprojekt, såsom EU:s digitala produktpass, finns i dag ingen informationsinfrastruktur som möjliggör effektiv åtkomst till stora mängder data under olika skeden av en produkts livscykel, som användningsfasen. Detta tekniska glapp har hindrat utvecklingen av ekonomiskt hållbara cirkulära affärsmodeller.

Det här projektet fokuserar på att validera konceptet med digitala trådar inom ramen för cirkulär ekonomi. En digital tråd är informationsflödet om produktens prestanda och användning, och kan innehålla allt från design till produktion, försäljning, användning och bortskaffande eller återvinning. Här tillämpas artificiell intelligens (AI) på stora dataset systematiskt, integrerat med en affärsmodell för cirkulär ekonomi. Målet är att skapa en strategisk vägledning med hänsyn till produkt-/datalivscykeln och värdekedjan, med ett bevarat systemperspektiv. En effekt är att underlätta kommunikation och samarbete mellan organisationer för att öka materialeffektiviteten och förbättra företagens konkurrenskraft. Projektet strävar också efter att bidra till internationella standarder.

I projektet deltar två stora tillverkningsföretag, Volvo Construction Equipment och Bosch Thermoteknik, vilka agerar som behovsägare och tillhandahåller fallstudier, inklusive omfattande data, som spänner över hela produktens livscykel från design och produktion till användning, service och underhåll. Konsultföretaget AKNINET och  det innovativa mjukvaruföretaget Addiva bidrar med praktiska lösningar. Linköpings universitet är projektägare och tillhandahåller vetenskaplig kunskap i cirkulär ekonomi, medan Mälardalens högskola deltar med sin expertis inom artificiell intelligens.

Forskare

Grundfakta om projektet

Projektperiod

Projektet pågår från oktober 2023 till april 2026.

Nyheter och reportage

Organisation