Fotografi av Klara Andersson

Klara Andersson

Doktorand

Att ta del av människors berättelser är mitt stora intresse. Min forskning handlar om erfarenheter av privat barnavård; spädbarnshem och barnpensionat under 1900-talet och relationen mellan barn, föräldrar och personal.

Barnpensionat – vuxnas livsberättelser om erfarenheter och från barndomen

Inom mitt avhandlingsprojekt studerar jag privata verksamheter som, under 1900-talet, erbjöd föräldrar barntillsyn, så kallade barnpensionat. Syftet är att utifrån ett barnperspektiv undersöka berättelser och minnen för att förstå vad barnpensionaten var för slags fenomen.

På grund av den massiva expansionen av de offentliga barnskyddsinstitutionerna har barnpensionaten kommit att bli en marginell institution och få studier har gjorts om dem. Syftet är att utifrån ett barnperspektiv undersöka berättelser och minnen för att genom dessa förstå vad barnpensionaten var för slags fenomen.

Jag jobbar med vuxnas berättelser och minnen från barndomen i form av självbiografier, intervjuer och brev. Genom individuella människors livsberättelser vill jag förstå och analysera institutionella förutsättningar. Vilka familjer var det som inackorderade sina barn på barnpensionat och vad var anledningarna? Hur upplevde barnen på barnpensionaten vistelsen? Vidare vill jag också studera relationen mellan barn, föräldrar och personal.

Min avhandling igår som en del i projektet ”Flykten från skammen eller semester från familjen”. Projektet studerar två exempel på vinstdrivande barnavård som funnits i Sverige: privat drivna förlossnings/spädbarns/mödrahem och barnpensionat .

Har du erfarenhet av barnpensionat? Delta i vår forskning

Kan du tänka dig att berätta om dina erfarenheter och medverka i forskningsprojektet?  Hör av dig till mig på telefonnummer 013–288936 eller mejla till klara.andersson@liu.se.

Om du mejlar, ber vi dig att tänka på att e-postmeddelanden inte är säkra ur sekretessynpunkt, så lämna inga känsliga uppgifter i e-postmeddelandet. All medverkan i forskningsprojektet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Forskargruppen har tystnadsplikt.

Forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll