Fotografi av Kristina Nilsson

Kristina Nilsson

Forskarstuderande

Presentation

Jag arbetar sedan nära 30 år som sjuksköterska med njursjuka personer, och de senaste 15 åren framförallt njurtransplanterade. Som forskarstuderande arbetar jag med att utveckla och utvärdera ett stöd- och utbildningsprogram för personer som väntar på njurtransplantation med avliden donator. Jag undervisar regelbundet i klinik och på sjuksköterskeprogrammet undervisar jag om omvårdnad vid njursjukdom.

Publikationer

2023

Kristina Nilsson, Gerhard Andersson, Peter Johansson, Johan Lundgren (2023) Developing and designing an internet-based support and education program for patients awaiting kidney transplantation with deceased donors through: a Delphi study BMC Nephrology, Vol. 24, Artikel 311 Vidare till DOI

2022

Kristina Nilsson, Mats Westas, Gerhard Andersson, Peter Johansson, Johan Lundgren (2022) Waiting for kidney transplantation from deceased donors: Experiences and support needs during the waiting time -A qualitative study Patient Education and Counseling, Vol. 105, s. 2422-2428 Vidare till DOI

Forskningsgruppen för digital hälsa och vård

Organisation