Fotografi av Kristina Nyström

Kristina Nyström

Doktorand

Cirkulär ekonomi, genomindustriell och urban symbios

I min forskning undersöker jag hur utvecklingen mot ett mer cirkulär ekonomi, genom industriell och urban symbios, kan underlättas.

Med ett tvärvetenskapligt angreppssätt undersöker jag företags drivkrafter för att se avfall som resurs, vad kommuner och regioner kan göra för att facilitera utvecklingen, samt policyprocesser som kan skapa bättre förutsättningar.

Forskning

Organisation