Fotografi av Kristofer Vernmark

Kristofer Vernmark

Postdoktor

Som psykolog och forskare är jag intresserad av digital psykologisk behandling vid psykisk ohälsa. I dagsläget är mitt fokus tillgängliggörandet av digitala insatser för flyktingar och implementering av internet-baserad behandling i reguljär vård.   

Presentation

Sedan 2005, då jag som examensjobb vid LiU genomförde den första randomiserade kontrollerade studien på epostbehandling vid depression, har jag arbetat som forskare, kliniker, chef och författare inom området digital psykologi. Min forskning har fokuserat på internet-baserad KBT (IKBT), specifikt vid depressionsproblematik, samt frågor gällande allians och olika behandlingsformat i digitala interventioner.

Eftersom jag under många år har arbetat för ett privat företag, där jag ansvarat för utveckling och användning av IKBT i den offentliga vården via primärvård och psykiatri, så har jag även ett intresse för hur evidensbaserad digital behandling kan tillgängliggöras på bästa möjliga sätt i reguljär vård.

Som postdoktor forskar jag på tillgängliggörandet av internet-baserade insatser vid psykisk ohälsa för flyktingar som talar arabiska eller dari/farsi, ett forskningsprojekt i samarbete med Mittuniversitetet och Karolinska Institutet.

Nätverk och sociala medier

Nätverk

Initiativtagare till nätverket Digitala psykologer 

Ledamot i förbundsstyrelsen för Psykologförbundet

Vetenskaplig rådgivare, Innerdevelopmentgoals

Chef för Build for Earth, Hack for Earth foundation 

Medlem, Global Mental Health & Psychosocial Support Network

Publikationer

2023

Gerhard Andersson, Anton Käll, Simon Juhlin, Carl Wahlstrom, Edvard de Fine Licht, Simon Färdeman, Anna Franck, Anna Tholcke, Karin Nachtweij, Emma Fransson, Kristofer Vernmark, Mikael Ludvigsson, Matilda Berg (2023) Free choice of treatment content, support on demand and supervision in internet-delivered CBT for adults with depression: A randomized factorial design trial Behaviour Research and Therapy, Vol. 162, Artikel 104265 Vidare till DOI
Linnea Nissling, Sandra Weineland, Kristofer Vernmark, Ella Radvogin, Anna-Karin Engstroem, Sara Schmidt, Eva Nieto Granberg, Elin Larsson, Timo Hursti (2023) Effectiveness of and processes related to internet-delivered acceptance and commitment therapy for adolescents with anxiety disorders: a randomized controlled trial RESEARCH IN PSYCHOTHERAPY-PSYCHOPATHOLOGY PROCESS AND OUTCOME, Vol. 26, Artikel 681 Vidare till DOI

2021

Toshi A Furukawa, Aya Suganuma, Edoardo G Ostinelli, Gerhard Andersson, Christopher G Beevers, Jason Shumake, Thomas Berger, Florien Willemijn Boele, Claudia Buntrock, Per Carlbring, Isabella Choi, Helen Christensen, Andrew Mackinnon, Jennifer Dahne, Marcus J H Huibers, David D Ebert, Louise Farrer, Nicholas R Forand, Daniel R Strunk, Iony D Ezawa, Erik Forsell, Viktor Kaldo, Anna Geraedts, Simon Gilbody, Elizabeth Littlewood, Sally Brabyn, Heather D Hadjistavropoulos, Luke H Schneider, Robert Johansson, Robin Kenter, Marie Kivi, Cecilia Björkelund, Annet Kleiboer, Heleen Riper, Jan Philipp Klein, Johanna Schröder, Björn Meyer, Steffen Moritz, Lara Bücker, Ove Lintvedt, Peter Johansson, Johan Lundgren, Jeannette Milgrom, Alan W Gemmill, David C Mohr, Jesus Montero-Marin, Javier Garcia-Campayo, Stephanie Nobis, Anna-Carlotta Zarski, Kathleen O'Moore, Alishia D Williams, Jill M Newby, Sarah Perini, Rachel Phillips, Justine Schneider, Wendy Pots, Nicole E Pugh, Derek Richards, Isabelle M Rosso, Scott L Rauch, Lisa B Sheeber, Jessica Smith, Viola Spek, Victor J Pop, Burçin Ünlü, Kim M P van Bastelaar, Sanne van Luenen, Nadia Garnefski, Vivian Kraaij, Kristofer Vernmark, Lisanne Warmerdam, Annemieke van Straten, Pavle Zagorscak, Christine Knaevelsrud, Manuel Heinrich, Clara Miguel, Andrea Cipriani, Orestis Efthimiou, Eirini Karyotaki, Pim Cuijpers (2021) Dismantling, optimising, and personalising internet cognitive behavioural therapy for depression: a systematic review and component network meta-analysis using individual participant data Lancet psychiatry, Vol. 8, s. 500-511, Artikel S2215-0366(21)00077-8 Vidare till DOI

2020

Sandra Weineland, Rasmus Ribbegardh, Marie Kivi, Andreas Bygdell, Anna Larsson, Kristofer Vernmark, Josefine L. Lilja (2020) Transitioning from face-to-face treatment to iCBT for youths in primary care - therapists attitudes and experiences Internet Interventions, Vol. 22, Artikel 100356 Vidare till DOI

2019

Kristofer Vernmark, Hugo Hesser, Naira Topooco, Thomas Berger, Heleen Riper, Liisa Luuk, Lisa Backlund, Per Carlbring, Gerhard Andersson (2019) Working alliance as a predictor of change in depression during blended cognitive behaviour therapy Cognitive Behaviour Therapy, Vol. 48, s. 285-299 Vidare till DOI

Forskning

Organisation