Presentation

Sedan 2005, då jag som examensjobb vid LiU genomförde den första randomiserade kontrollerade studien på epostbehandling vid depression, har jag arbetat som forskare, kliniker, chef och författare inom området digital psykologi. Min forskning har fokuserat på internet-baserad KBT (IKBT), specifikt vid depressionsproblematik, samt frågor gällande allians och olika behandlingsformat i digitala interventioner.

Eftersom jag under många år har arbetat för ett privat företag, där jag ansvarat för utveckling och användning av IKBT i den offentliga vården via primärvård och psykiatri, så har jag även ett intresse för hur evidensbaserad digital behandling kan tillgängliggöras på bästa möjliga sätt i reguljär vård.

Som postdoktor forskar jag på tillgängliggörandet av internet-baserade insatser vid psykisk ohälsa för flyktingar som talar arabiska eller dari/farsi, ett forskningsprojekt i samarbete med Mittuniversitetet och Karolinska Institutet.

Nätverk och sociala medier

Nätverk

Initiativtagare till nätverket Digitala psykologer 

Ledamot i förbundsstyrelsen för Psykologförbundet

Vetenskaplig rådgivare, Innerdevelopmentgoals

Chef för Build for Earth, Hack for Earth foundation 

Medlem, Global Mental Health & Psychosocial Support Network

Publikationer

2021

Toshi A Furukawa, Aya Suganuma, Edoardo G Ostinelli, Gerhard Andersson, Christopher G Beevers, Jason Shumake, Thomas Berger, Florien Willemijn Boele, Claudia Buntrock, Per Carlbring, Isabella Choi, Helen Christensen, Andrew Mackinnon, Jennifer Dahne, Marcus J H Huibers, David D Ebert, Louise Farrer, Nicholas R Forand, Daniel R Strunk, Iony D Ezawa, Erik Forsell, Viktor Kaldo, Anna Geraedts, Simon Gilbody, Elizabeth Littlewood, Sally Brabyn, Heather D Hadjistavropoulos, Luke H Schneider, Robert Johansson, Robin Kenter, Marie Kivi, Cecilia Björkelund, Annet Kleiboer, Heleen Riper, Jan Philipp Klein, Johanna Schröder, Björn Meyer, Steffen Moritz, Lara Bücker, Ove Lintvedt, Peter Johansson, Johan Lundgren, Jeannette Milgrom, Alan W Gemmill, David C Mohr, Jesus Montero-Marin, Javier Garcia-Campayo, Stephanie Nobis, Anna-Carlotta Zarski, Kathleen O'Moore, Alishia D Williams, Jill M Newby, Sarah Perini, Rachel Phillips, Justine Schneider, Wendy Pots, Nicole E Pugh, Derek Richards, Isabelle M Rosso, Scott L Rauch, Lisa B Sheeber, Jessica Smith, Viola Spek, Victor J Pop, Burçin Ünlü, Kim M P van Bastelaar, Sanne van Luenen, Nadia Garnefski, Vivian Kraaij, Kristofer Vernmark, Lisanne Warmerdam, Annemieke van Straten, Pavle Zagorscak, Christine Knaevelsrud, Manuel Heinrich, Clara Miguel, Andrea Cipriani, Orestis Efthimiou, Eirini Karyotaki, Pim Cuijpers (2021) Dismantling, optimising, and personalising internet cognitive behavioural therapy for depression: a systematic review and component network meta-analysis using individual participant data Lancet psychiatry, Vol. 8, s. 500-511 Vidare till DOI

2020

2019

2018

Eirini Karyotaki, David Daniel Ebert, Liesje Donkin, Heleen Riper, Jos Twisk, Simone Burger, Alexander Rozental, Alfred Lange, Alishia D. Williams, Anna Carlotta Zarski, Anna Geraedts, Annemieke van Straten, Annet Kleiboer, Bjoern Meyer, Burgin B. Unlu Ince, Claudia Buntrock, Dirk Lehr, Frank J. Snoek, Gavin Andrews, Gerhard Andersson, Isabella Choi, Jeroen Ruwaard, Jan Philipp Klein, Jill M. Newby, Johanna Schroder, Johannes A. C. Laferton, Kim Van Bastelaar, Kotaro Imamura, Kristofer Vernmark, Leif Boss, Lisa B. Sheeber, Marie Kivi, Matthias Berking, Nickolai Tito, Per Carlbring, Robert Johansson, Robin Kenter, Sarah Perini, Steffen Moritz, Stephanie Nobis, Thomas Berger, Viktor Kaldo, Yvonne Forsell, Nils Lindefors, Martin Kraepelien, Cecilia Bjorkelund, Norito Kawakami, Pim Cuijpers (2018) Do guided internet-based interventions result in clinically relevant changes for patients with depression? An individual participant data meta-analysis Clinical Psychology Review, Vol. 63, s. 80-92 Vidare till DOI

2017

Forskning

Organisation