Fotografi av Kristin Westerholm

Kristin Westerholm

Universitetsadjunkt

Publikationer

2024

Kristin Westerholm, Eva Norén (2024) Lärares erfarenheter avÅtgärdsgarantin i matematik:möjligheter att åstadkomma stödinsatser Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD: [Nordic Studies in Mathematics Education], Vol. 2
Kristin Westerholm, Joakim Samuelsson (2024) A Project about Preventing Structure and Teaching for Children at Risk in Mathematics Journal of Teacher Action Research, Vol. 11

2023

Kristin Westerholm, Lotta Holme, Jessica Isaksson, Sara Sjöberg (2023) En komplett och nyanserad karta: Om eleveri pedagogiska kartläggningar Venue Vidare till DOI
Kristin Westerholm, Henrik Lindqvist (2023) A dilemmatic space: A qualitative study about teachers' agency working with early identification of special needs European Journal of Special Needs Education Vidare till DOI

2020

Kristin Westerholm, Tove Mattsson, Henrik Lindqvist (2020) Extra anpassningar i skolan ur speciallärares och specialpedagogers perspektiv Venue Vidare till DOI

Organisation