Fotografi av Lars Jämterud

Lars Jämterud

Prefekt, Universitetsadjunkt

Som prefekt vill jag framhålla och stärka betydelsen av humanistisk och samhällsvetenskaplig utbildning och forskning. Jag vill verka för att fristående kurser och program även fortsättningsvis kan bedriva utbildning av hög kvalitet.

Engelska och översättning/filmundertextning

Min forskning faller inom området deskriptiv översättningsvetenskap (Descriptive Translation Studies), och kombinerar mina två huvudsakliga intresseområden: engelska och översättning/filmundertextning.

Mitt avhandlingsprojekt handlar om att studera om och hur en individuell undertextares unika "röst"/stil kan komma till uttryck i undertextning av engelskspråkig fiktionsfilm textad till svenska.Genom att studera tekniska, lingvistiska och polysemiotiska aspekter försöker jag hitta parametrar som gör det möjligt att besvara mina främsta forskningsfrågor:

  • I vilken utsträckning är det möjligt att urskilja en unik ”undertextarröst” i engelskspråkig fiktionsfilm textad till svenska?
  • Vilka indikatorer är lämpliga att använda vid en analys av ”undertextarröst”?

Som ett komplement till undertextningsanalyserna genomförs intervjuer med undertextare för att få bättre kunskap om hur de ser sig själva som aktörer och om de normer som styr deras verksamhet och hur de förhåller sig till dessa.

Publikationer

2016

Lars Jämterud (2016) 'Voice' in subtitling: findings on individuality in subtitling from english to swedish Norm-focused and culture-related inquiries in translation research: selected papers of the CETRA Research Summer School 2014, s. 101-118 Vidare till DOI

Handledare doktorsavhandling

CV

Akademiska examina

Gymnasielärarexamen i engelska och religionsvetenskap 2002 

Fil mag i engelska 1999

 

Anställningar

Universitetsadjunkt i engelska vid avdelningen för språk och litteratur.

Deltidsdoktorand vid Forskarskolan Språk och kultur i Europa.

Uppdrag

Enhetschef för engelska

Aktuellt

Organisation