Min forskning faller inom området deskriptiv översättningsvetenskap (Descriptive Translation Studies), och kombinerar mina två huvudsakliga intresseområden: engelska och översättning/filmundertextning.

Mitt avhandlingsprojekt handlar om att studera om och hur en individuell undertextares unika "röst"/stil kan komma till uttryck i undertextning av engelskspråkig fiktionsfilm textad till svenska.Genom att studera tekniska, lingvistiska och polysemiotiska aspekter försöker jag hitta parametrar som gör det möjligt att besvara mina främsta forskningsfrågor:
• I vilken utsträckning är det möjligt att urskilja en unik ”undertextarröst” i engelskspråkig fiktionsfilm textad till svenska?
• Vilka indikatorer är lämpliga att använda vid en analys av ”undertextarröst”?

Som ett komplement till undertextningsanalyserna genomförs intervjuer med undertextare för att få bättre kunskap om hur de ser sig själva som aktörer och om de normer som styr deras verksamhet och hur de förhåller sig till dessa.

PublikationerVisa/dölj innehåll

CVVisa/dölj innehåll

Akademiska examina

Gymnasielärarexamen i engelska och religionsvetenskap 2002 

Fil mag i engelska 1999

 

Anställningar

Universitetsadjunkt i engelska vid avdelningen för språk och litteratur.

Deltidsdoktorand vid Forskarskolan Språk och kultur i Europa.

Uppdrag

Enhetschef för engelska

Handledare doktorsavhandlingVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll