12 juni 2020

Författare och konstnärer med rötterna i Östergötland, folkbildare med samhällsengagemang, samhällskritiska, analyserande och reflekterande. Det är några beskrivande ord för Moa Martinson och Tage Danielsson. I deras namn inrättas nu två gästprofessurer vid Institutionen för kultur och samhälle.

– Vi är så glada över att kunna presentera vårt nya professorsprogram, säger Josefina Syssner, prefekt vid Institutionen för kultur och samhälle. Särskilt glädjande är det att vi fått möjlighet att namnge professurerna efter Moa Martinson och Tage Danielsson. Båda är starka och goda symboler för de värden som professorsprogrammet är tänkt att värna: bildning, humanism och samhällsengagemang.

Det nya gästprofessorsprogrammet ska vara av relevans för verksamheten inom Filosofiska fakulteten och området Utbildningsvetenskap. Moa Martinson-professuren och Tage Danielsson-professuren ska utlysas en första gång under hösten 2020.

Genom programmet får framstående forskare, men också konstnärer, författare och folkbildare möjlighet att vistas vid Institutionen för kultur och samhälle under en längre tid. 

Moa Martinson- och Tage Danielsson-professurerna står för bildning, humanism och samhällsengagemang

Norrköpings Moa Martinson och Linköpingssonen Tage Danielsson – den lokala kopplingen är en bonus, men det är de värden som speglas i deras verk och gärning som ligger till grund för beslutet att uppkalla professurerna efter Moa och Tage. Svartvit bild av Moa Martinson där hon sitter vid sitt skrivbord med ett papper framför sig. I handen har hon en penna och en cigarett. Foto Arbetarrörelsens arkiv och bibliotekValet av namn har gjorts i samråd med deras efterlevande. I bådas verk finns ett besjälat försvar för varje barns och ungdoms rätt till sitt språk och sin historia, varje medborgares behov av lärande och bildning, liksom varje konstnärs och författares plikt att ifrågasätta orättvisor och vedertagna sanningar.

– Vårt professorsprogram värnar dessa värden och möjliggör skarpa forskningsinitiativ. Och om detta dessutom kan ske under inspiration av Tage Danielssons utopiska humor och Moa Martinsons radikala sälta, så desto bättre, säger Stefan Jonsson, proprefekt, Institutionen för kultur och samhälle.

Tage Danielsson.Tage Danielsson, som 1980 blev hedersdoktor vid Linköpings universitet.
Foto Arkivbild: Per-Arne Nyhlén

Betydelse för humanistisk och samhällsvetenskaplig kunskap samt stärkt lärarutbildning

Programmet tar också avstamp i universitetets samhälleliga ansvar; det ska bidra till att lärosätets kunskapstillgångar kommer samhället till del, och till ett fördjupat samarbete med skola, kulturliv och andra aktörer som tillsammans bidrar till ett demokratiskt och kunskapsorienterat samhälle.

– Humanistisk och samhällsvetenskaplig kunskap behövs mer än någonsin i dagens samhällsutveckling och genom att inrätta Moa Martinson-professuren och Tage Danielsson-professuren visar LiU sin vilja att vara en viktig aktör i detta, Karin Axelsson, dekan, Filosofiska fakulteten.

Professorsprogrammet ska också bidra till att stärka lärarutbildningens forskningsanknytning.

– Särskilt roligt är att Utbildningsvetenskap, skola och lärarutbildning är en del i detta. Forskning knuten till högskolornas lärarutbildningar är sorgligt eftersatt på nationell nivå vilket gör det extra glädjande att vi genom programmet reellt kan vidga och fördjupa intresset för skola inom humaniora och samhällsvetenskap, säger Jörgen Nissen, dekan, Utbildningsvetenskap.

Moa Martinson- och Tage Danielsson-professurerna kommer att vara universitetets studenter till gagn.

– Tack vare att professurerna inte är låsta till någon specifik ämnesdisciplin kommer många studenter på olika utbildningar inom Institutionen för kultur och samhälle att få möta professorerna och deras forskning, vilket bidrar till att stärka bildningstraditionen vid LiU, och till att stärka och uppmuntra studenterna i deras förmåga till fortsatt utmanande, kritisk reflexion, säger Lars Jämterud, proprefekt, Institutionen för kultur och samhälle.

Särskilt glädjande är det att vi fått möjlighet att namnge professurerna efter Moa Martinson och Tage Danielsson. Båda är starka och goda symboler för de värden som professorsprogrammet är tänkt att värna: bildning, humanism och samhällsengagemang.
Josefina Syssner, prefekt, Institutionen för kultur och samhälle

Mer om professurerna

Utlysning och utformning

Den första utlysningen görs hösten 2020. Innehavare av professurerna utses för en period om 1–3 år. Programmet riktar sig till både inhemska och internationella forskare inom humaniora och samhällsvetenskap och inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga delarna av utbildningsvetenskap samt till författare, folkbildare, lärare, journalister, pedagoger, skribenter, konstnärer eller verksamma inom andra konstarter.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.

Två forskare i lab.

Ett atomlager guld – LiU-forskare skapar guldén

För första gången har forskare lyckats skapa ark av guld som endast är ett atomlager tjockt. Enligt forskarna från LiU får guldet nya egenskaper som kan göra det lämpligt för bland annat framställning av värdefulla kemikalier.

Forskare (Xenofon Strakosas) vid mikroskop.

Miljondonation till forskartjänst inom elektroniska mediciner

Stig Wadströms stiftelse donerar cirka tio miljoner kronor till LiU. Donationen ska finansiera en forskartjänst inom elektroniska mediciner. Forskaren som fått tjänsten är Xenofon Strakosas vid Laboratoriet för organisk elektronik i Norrköping.