I min forskning undersöker jag mikro-makrodynamiken i bostadssegregation och i nätverkseffekter. Jag fokuserar särskilt på bostadspolitikens roll, som till exempel kösystemet för offentliga bostäder, och dess inverkan på människors val och på begränsningar på bostadsmarknaden. När vi fått insikt i individuella val, strävar vi efter att även få insikt i den dynamiska bildningen av makronivåer av segregering.

För mer information om min forskning, se https://liu.se/en/employee/laufu50