Kombinerar olika uppdrag

Jag undervisar på Sjuksköterske- och Barnmorskeprogrammet.

Förutom min anställning vid Linköpings universitet är jag klinisk adjunkt inom Barn- och kvinnocentrum – BKC (Region Östergötland)

Jag arbetar också som barnmorska på förlossningen vid Vrinnevisjukhuset (Region Östergötland).

Utmärkt inspiratör

Lena Nilsson tar emot priset Årets inspiratör 2015.Jag blev 2015 utnämnd till Utmärkt Inspiratör av Consensus och studenterna på Sjuksköterskeprogrammet. Utmärkt inspiratör är ett pris som delas ut av utbildningsprogrammen på Medicinska fakulteten.

Min utbildning

Grundutbildning

  • Leg. Sjuksköterska med kandidatexamen
  • Diabetessjuksköterska

Vidareutbildning

  • Leg. Barnmorska
  • Medicinemagister

Annan utbildning

  • Handledarutbildning
  • Förbättringskunskap
  • Universitetspedagogik
  • Uppsatshandledning

Publikationer

2023

2022

Citat

Hon är alltid positiv och intresserad av oss studenter.
säger sjuksköterskestudenterna, som utsåg Lena Nilsson till Utmärkt Inspiratör 2015

Organisation