Undervisar i japanska och kinesiska

Jag är för närvarande ansvarig för kurserna från nybörjarnivå till avancerad nivå.

Min forskning fokuserar främst på undervisningsmetoder vid olika läromoment som exempelvis undervisningsmetoder för professionella språk. Syftet är att hitta de bästa lösningarna som passar den nuvarande språkinlärningsmiljön.

Jag har en stor entusiasm för undervisning och söker undervisningsmodeller som passar olika elevers egenskaper.

Fristående kurser

Vi undervisar i professionsspråken japanska och kinesiska

Organisation